Verslagen ontwikkelgesprekken visitaties

Vanaf het NVAO beoordelingskader accreditatiestelstel hoger onderwijs Nederland 2016 heeft NVAO aan het bezoekprogramma (beoordelingsgesprek in het kader van accreditatie en verbetering) het ontwikkelgesprek toegevoegd. In het ontwikkelgesprek komen mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde. De uitkomsten van het ontwikkelgesprek worden in een afzonderlijk document vastgelegd en de onderwijsinstelling is verplicht deze uitkomsten extern te publiceren.

Conform het interne visitatie-accreditatieproces stelt het bestuur zowel het visitatierapport als het verslag ontwikkelgesprek vast. Na besluitvorming CvB worden de verslagen ontwikkelgesprek gepubliceerd op visitatiejaar.

2017 (voorheen NHL)

 
2018 (voorheen NHL)

2018 (vanaf fusiedatum 1-9-2018)