NHL Stenden Koor

NHL Stendenkoor

“Van klassiek tot jazz!”

Het NHL Stendenkoor is begin jaren negentig opgericht en bestaat uit (oud)studenten en (oud)medewerkers van NHL Stenden, ROC Friese Poort en het Friesland College. Van oudsher heeft het koor een verbindende factor voor studenten, medewerkers, onderwijs en de regio. De dirigent van het NHL Stendenkoor is Hans de Wilde. Een man met veel ervaring in de wereld van Jazz en kennis van een breed repertoire.

Het koor geeft tenminste drie keer per jaar een concert buiten de hogeschool waar ook professionele solisten en/of musici aan mee doen.

Een keer vrijblijvend mee repeteren op donderdagavond of meer weten van het koor? Ga dan naar de website van het NHL Stendenkoor of naar de facebookpagina.