NHL Stenden Koor

NHL Stendenkoor

“Van klassiek tot jazz!”

Het NHL Stendenkoor is begin jaren negentig opgericht en bestaat uit (oud)studenten en (oud)medewerkers van NHL Stenden, ROC Friese Poort en het Friesland College. Van oudsher heeft het koor een verbindende factor voor studenten, medewerkers, onderwijs en de regio. Hans de Wilde is de dirigent van het NHL Stendenkoor.

We gaan weer zingen!

Na maanden thuis te hebben gerepeteerd gaat het NHL Stendenkoor donderdag 3 september weer starten met de fysieke repetities! Natuurlijk geheel volgens de geldende RIVM richtlijnen. Nieuwe studenten van alle onderwijsinstellingen in Friesland zijn van harte welkom mee te komen zingen! De hele maand september wordt er op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur gerepeteerd in The Canteen van het voormalige Stenden gebouw.

Het NHL Stendenkoor geeft tenminste drie keer per jaar een concert. In het voorjaar een groot(s) Passieconcert, in december een concert dat vaak gekoppeld is aan de adventstijd en in juni werkt het koor mee aan CityProms Leeuwarden. Elk concert wordt uitgevoerd in samenwerking met professionele (internationale) solisten en orkesten. Naast klassieke koorwerken worden er ook moderne werken uitgevoerd samen met regionale musici, zoals een bigband of brassband. Een keer vrijblijvend mee repeteren op donderdagavond of meer weten over het koor? Stuur dan een mail naar nhlstendenkoor@nhlstenden.com.