Afbeelding
header-nhlstenden-koor.jpg

NHL Stendenkoor

Het NHL Stendenkoor

Het NHL Stendenkoor is begin jaren negentig opgericht en bestaat uit (oud)studenten en (oud)medewerkers van NHL Stenden, RUG campus Fryslân en Firda (voorheen Friese Poort en Friesland College). Van oudsher heeft het koor een verbindende factor voor studenten, medewerkers, onderwijs en de regio. Hans de Wilde is de dirigent van het NHL Stendenkoor. 

Afbeelding
Koor

Van klassiek tot jazz! 

Hou je van zingen? Kom dan bij het NHL Stendenkoor!

Het NHL Stendenkoor bestaat uit (oud-)studenten en (oud-)medewerkers van NHL Stenden hogeschool, RUG Campus Fryslân en Firda.

Van oudsher heeft het koor een verbindende factor voor studenten, medewerkers, onderwijs en de regio. Hans de Wilde is de dirigent van het NHL Stendenkoor. 

Onze inspirerende repetities zijn op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in molen De Eendragt op het plein tussen Rengerslaan 8 en 10. 

Wil je komen kennismaken, stuur dan een mail naar nhlstendenkoor@nhlstenden.com

Bekijk de flyer

Comité van aanbeveling 

Het NHL Stendenkoor krijgt steun van prominente personen die kenbaar hebben gemaakt hun naam aan het koor te willen verbinden. Zij vormen gezamenlijk het comité van aanbeveling NHL Stendenkoor. In de komende vier jaar nemen de volgende personen zitting in het comité: 

 • Leendert Klaassen 
  Voorzitter comité van aanbeveling NHL Stendenkoor en voormalig voorzitter Stenden hogeschool 
 • Jouke de Vries 
  Voorzitter cvb RUG en Campus Fryslân 
 • Remco Meijerink 
  Voorzitter cvb Firda (fusie ROC Friese Poort en Friesland College sinds 1 augustus 2023) 
 • Sybrand Buma 
  Burgemeester Leeuwarden 
 • Chris Fictoor 
  Componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus 
Afbeelding
facebook.logo.jpg
Facebook
Afbeelding
Instagram
Instagram
Afbeelding
Taal