Afbeelding
header-nhlstenden-koor.jpg

NHL Stendenkoor

“Van klassiek tot jazz!”

Het NHL Stendenkoor is begin jaren negentig opgericht en bestaat uit (oud)studenten en (oud)medewerkers van NHL Stenden, ROC Friese Poort en het Friesland College. Van oudsher heeft het koor een verbindende factor voor studenten, medewerkers, onderwijs en de regio. Hans de Wilde is de dirigent van het NHL Stendenkoor.

We gaan weer zingen!

NHL Stendenkoor gaat samen met Big Band Friesland en soliste Eva de Wilde het ‘Sacred Concert’ van Duke Ellington uitvoeren. Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans de Wilde.

Wanneer?
Op zaterdagavond 2 oktober een dubbelconcert in het kader van CityProms in de Grote Kerk in Leeuwarden en op zondagmiddag 3 oktober in het Openluchttheater in Roderwolde.

De fysieke repetities zijn op donderdagavond(en) en starten weer vanaf donderdag 26 augustus tot en met september. Daarnaast is er nog een extra repetitie op zaterdag 18 september.

Het NHL Stendenkoor geeft tenminste drie keer per jaar een concert. In het voorjaar een groot(s) Passieconcert, in december een concert dat vaak gekoppeld is aan de adventstijd en in juni werkt het koor mee aan CityProms Leeuwarden. Elk concert wordt uitgevoerd in samenwerking met professionele (internationale) solisten en orkesten. Naast klassieke koorwerken worden er ook moderne werken uitgevoerd samen met regionale musici, zoals een bigband of brassband. Een keer vrijblijvend mee repeteren op donderdagavond of meer weten over het koor? Stuur dan een mail naar nhlstendenkoor@nhlstenden.com.

 

Afbeelding
facebook.logo.jpg
Afbeelding
Taal

Koralen Matthäus Passion

Één van de twaalf koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach zien en beluisteren.