Afbeelding
header-nhlstenden-koor.jpg

NHL Stendenkoor

Muziek verbindt, weten we bij het NHL Stendenkoor. Sinds de start in 1992 zorgt het koor voor verbondenheid bij (oud)medewerkers en (oud)studenten van NHL Stenden en Firda (voorheen Friese Poort en Friesland College). Verbondenheid die het duidelijkst te voelen is tijdens het jaarlijkse Passieconcert.

Dirigent Harm Witteveen stond in 1992 aan de wieg van het NHL Stendenkoor. Hij was van mening dat iedereen kennis moest kunnen maken met de oorsprong van de popmuziek. Daarmee doelde Witteveen op de klassieke stukken van Johann Sebastian Bach, zoals de Matthäus Passion en de Johannes Passion. Begeleid door het Promenade Orkest trekken deze concerten ieder jaar vele lovende toehoorders.

In de afgelopen jaren hebben honderden koorleden via het NHL Stendenkoor ervaring opgedaan met het zingen van klassieke en moderne stukken. Van buitenlandse studenten en muzikanten uit de eigen regio tot zelfs complete families: stuk voor stuk leerden ze anders luisteren naar muziek. Voor sommigen was het koor zelfs de bakermat voor een professionele carrière in de muziek.