Jij kan de toekomst aan. Dat is de belofte van NHL Stenden Hogeschool. Wij zijn ervan overtuigd dat het leven gaat over het verleggen van je grenzen.

Onze visie

Onderwijs en onderzoek zijn de dragers van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang.

Onze missie

Werken aan wereldwijze innovatie.

Onze kernwaarden

  • Grensverleggend
  • Ondernemend
  • Verbindend
  • Vindingrijk
  • Doordacht

Grensverleggend onderwijs

Door te doen gebeurt het; daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij maken het onmogelijke mogelijk door verder te kijken dan de grenzen van ons eigen vakgebied. Wij dagen studenten en medewerkers iedere dag uit om inventieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk te ontwikkelen. Dat doen we samen met partners uit het werkveld. Werkveld, onderwijs en onderzoek komen samen in onze ateliers. Kortom; we hebben alles in huis wat de praktijk van ons vraagt.

Design Based Education

Studeren doe je bij NHL Stenden niet alleen in de schoolbanken. Sterker nog; we stimuleren studenten om te ontdekken wat er in de praktijk gebeurt. Daarom kiezen we voor een uitdagend nieuw onderwijsconcept: Design Based Education (DBE). Studenten gaan in ateliers aan de slag met actuele vraagstukken uit het werkveld. Daarbij werken ze intensief samen met medestudenten én met organisaties en bedrijven. Samen zoeken ze naar vernieuwende oplossingen en ideeën voor vraagstukken uit de praktijk

Onderzoek

Onderzoek en onderwijs gaan hand in hand bij NHL Stenden. Onze nieuwe hogeschool kent maar liefst 38 lectoraten. Daarbij leggen we de focus op drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. Samen met regionale en internationale partners bouwen we aan onze expertise via praktijkgericht onderzoek.

Jaarverslagen

Ieder jaar legt NHL Stenden verantwoording af in haar jaarverslag. Het eerste jaarverslag van de nieuwe hogeschool is een feit. Je kunt deze en een aantal jaarverslagen van de NHL en Stenden downloaden.

Jaarverslag NHL Stenden 2023

Het online jaarverslag van 2023 kan je bekijken via de onderstaande knop.