Afbeelding
vrouw die aan een auto sleutelt

De mkb-route in het hbo

Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe 'mkb-route in het hbo' draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend-leren trajecten. Het programma 'Mkb-route in het hbo', is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen. Het mes snijdt aan twee kanten:
  • Een bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen of toekomstige medewerkers laten scholen. 
  • Studenten kunnen werk en studie combineren. Dus werken en salaris ontvangen én zichzelf door ontwikkelen.
Afbeelding
logo-mkb-route-heel

Mkb-route in het hbo

Het programma 'Mkb-route in het hbo', een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen.