Ad Industriële Automatisering en Robotica (duaal)

Ad Industriële Automatisering en Robotica, Associate degree, duaal

Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van industriële automatisering? Of wil je leren hoe je industriële machines en robots programmeert of in bedrijf stelt? Combineer dan werk en studie met de tweejarige associate degree (Ad) Industriële Automatisering en Robotica.

Vanaf september 2021 wordt deze nieuwe opleiding in Leeuwarden en Emmen aangeboden.

Neem voor meer informatie en inschrijven contact op met Jolien Drent via jolien.drent@nhlstenden.com

 • De enige Ad-opleiding in Noord-Nederland die zich richt op industriële automatisering en robotica.
 • Ontwikkel je in een vakgebied dat in de toekomst steeds belangrijker wordt.
 • Begeleiding van docenten die het werkveld door en door kennen.

Wat staat je te wachten?

Industriële automatisering en robotisering biedt kansen voor economische groei en productiviteitsverhoging. Maar dan moet binnen een organisatie ook de kennis aanwezig zijn om deze machines goed te gebruiken. Daarom is er steeds meer vraag naar mensen die zich in dit onderwerp gespecialiseerd hebben. Met de duale opleiding Ad Industriële Automatisering en Robotica van NHL Stenden ontwikkel jij jezelf in twee jaar tot een professional op gebied van industriële automatisering en robotica.

Je combineert deze Ad-opleiding met een baan in een bedrijf waar nieuwe technieken op het gebied van industriële automatisering en robotica worden ingezet. Denk hierbij aan de maakindustrie, de agrarische sector en de logistiek & transport. Door robotisering slim in te zetten, valt er binnen deze sectoren veel winst te behalen op het gebied van kosten, kwaliteit en productiviteit.

Deze tweejarige opleiding bestaat uit 5 modules. Iedere module wordt afgesloten met een beoordeling van jouw vaardigheden en competenties (15 EC of 30 EC). Het portfolio bevat toetsen vanuit de opleiding en producten van de werkplek die aantonen dat je de leeruitkomsten hebt gehaald.

Voorbeelden van vakken: Robotica, programmeren, system engineering, elektrotechnische technieken, wiskunde, technisch tekenen, sensoren en actuatoren, smart sustainable manufacturing en communicatie.

Bekijk hier het volledige programma.

Studiecoach

Bij het duale onderwijs van de NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach waarmee je ook samen een leerroute opstelt.

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • September

Locatie

 • Emmen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Beroepen & werkveld

Na de opleiding ken je de mogelijkheden en beperkingen van industriële automatisering en robotsystemen. Je hebt inzicht in hoe een robot functioneert, hoe deze is opgebouwd en hoe deze communiceert met de buitenwereld. Je kunt op basis van een grondige analyse een industrieel (deel)systeem ontwerpen, samenstellen, integreren en optimaliseren. Natuurlijk met aandacht voor veiligheid, communicatie en protocollen.

Je bent geschoold in de volgende disciplines:

 • ICT en software (zoals industriële software, embedded systems, Artificial Intelligence, netwerktechnologie),
 • werktuigbouwkunde (zoals mechanica, pneumatiek, machinerichtlijnen, materialen en tools),
 • elektrotechniek (zoals energietechniek en -aandrijving, sensoren en signaalconditionering).

Toelatingseisen

Havo
 • N&T
 • N&G
 • E&M
 • N&T
 • N&G
 • E&M
 • mbo niveau 4

Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of ben je 21 jaar of ouder op het moment dat de studie start? Ook dan zijn er mogelijkheden. Meer informatie over toelating, inschrijving en of er eisen worden gesteld aan je werk vind je op nhlstenden.com/toelating. Twijfel je over jouw toelating? Doe dan de check op toelatingstoetsen.nl.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer informatie contact op met jolien.drent@nhlstenden.com.

Werkomgeving

Deze duale opleiding is bedoeld voor werkenden. Je kunt in combinatie met je baan deze studie in twee jaar voltooien. Er wordt een zogenaamde OnderwijsArbeidsOvereenkomst opgesteld die door de opleiding, door jou en door je werkgever worden getekend. Hierin spreek je af hoe je deze opleiding het beste kun doorlopen. Zo is het bij voorbeeld van belang dat je een dag per week beschikbaar bent voor een lesdag, dat je ruimte hebt in je werk voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigeden en kennis en dat je een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal drie dagen in een technische omgeving. Hieronder lees je de kenmerken nog eens.

Je kunt instromen als je een technische functie bekleedt waarin industriële automatisering en robotica een rol speelt, zoals operator, machinebouwer, monteur, medewerker technische dienst of onderhoudsmedewerker. Heb je nog geen werk? Dan ondersteunen wij je bij het zoeken van een geschikte werkplek. Neem contact op met Jolien Drent via jolien.drent@nhlstenden.com.

Aanbevolen kenmerken van de werkplek zijn:

 • Je hebt een baan van minimaal drie dagen per week bij een bedrijf in één van de genoemde sectoren in een technische functie. Bij voorkeur heb je een baan van maximaal vier dagen per week, om voldoende tijd aan zelfstudie te kunnen besteden.
 • Er is begeleiding vanuit het bedrijf door een medewerker die functioneert op minimaal bachelor-niveau in het domein Engineering of ICT, met minimaal twee jaar relevante werkervaring.
 • Je kunt in jouw werkomgeving werken met bestaande of te ontwikkelen (industriële) systemen en hebt toegang tot adequate softwareplatformen.
 • Je bent een dag per week beschikbaar voor de contacttijd op de hogeschool.

Intake

De intake bestaat uit drie onderdelen: het intakegesprek, de quick scan en de onderwijs-arbeidsovereenkomst. Tijdens het intakegesprek word je gescreend op vooropleiding en motivatie voor deze duale opleiding. Daarna vragen we jouw werkgever onze quick scan in te vullen, zodat we zeker weten dat jouw werkplek aansluit bij de studiefase en de eisen van de duale opleiding. Deze vragenlijst bestaat uit een checklist met criteria voor de werkplek en voor de bedrijfsbegeleider. Tot slot stellen we voor de start van de opleiding een onderwijs-arbeidsovereenkomst op. De onderwijs-arbeidsovereenkomst is een tripartiete overeenkomst tussen het bedrijf of de organisatie, de duale werknemer-student en NHL Stenden Hogeschool.

sietse-vlietstra

“Ontwikkelen in robotica: een investering in de toekomst”

docent Ad Industriële Automatisering en Robotica Lees verder

Werkgever: is dit de opleiding voor jouw medewerkers?

Ben jij benieuwd of deze opleiding geschikt is voor een van jouw medewerkers? Of twijfel je over de tijdsinvestering van jouw medewerkers?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk gesprek contact op met jolien.drent@nhlstenden.com.

Opbouw studie

Ben je op zoek naar verandering? Wil je doorgroeien, jezelf bijspijkeren of je specialiseren? Bij NHL Stenden heb je de mogelijkheid om duaal te studeren. Zo kun je een studie combineren met je werk, gezin en andere zaken die je aandacht verdienen. Breng het geleerde direct in de praktijk voor de optimale studie-ervaring. De Ad Industriële Automatisering en Robotica biedt jou daarom het volgende programma.

Het onderwijsprogramma bestaat uit vijf modules die samen de tweejarige opleidingen vormen. Elke module bestaat uit 15 of 30 EC (studiepunten) en in totaal kom je uit op 120 EC.

Jaar 1

1. Robobasics:
Een industrieel systeem analyseren (15 EC)

In deze module leer je het vakgebied van de industriële automatisering en robotica kennen. Je analyseert een bestaand industrieel systeem en legt de basis voor de rest van de opleiding.

2. Robo-adjust:
Een industrieel systeem aanpassen (30 EC)

In deze module leer je een industrieel systeem aanpassen. De aanpassing is enerzijds gericht op verbetering, optimalisatie of uitbreiding van een bestaande industrieel systeem en anderzijds op verdieping van inzicht.

3. Robofuture:
Een industrieel systeem en robotica nu en in de toekomst (15 EC)

In de eerste twee modulen richt jij je op de huidige industriële automatisering en robotica, voornamelijk in jouw eigen bedrijf. In deze derde module is de blik meer naar buiten en naar voren gericht: je inventariseert mogelijkheden voor industriële automatisering in de toekomst en vertaalt deze mogelijkheden naar kansen voor jouw eigen bedrijf.

4. Robo-integration:
Een industrieel systeem integreren (30 EC)

In deze module leer je een (deel)systeem te integreren in het grotere geheel van een industrieel systeem. De integratie is gericht op de communicatie en de samenwerking tussen een industrieel systeem en zijn omgeving. Deze is gebaseerd op state of the art besturingsprincipes, programmeertechnieken en communicatieprotocollen. Je houdt rekening met het nodige onderhoud, performance en veiligheids- en kwaliteitsstandaarden.

5. Robochallenge:
Een vraagstuk analyseren en oplossingsrichtingen uitwerken (30 EC)

In deze module analyseer je, in opdracht van jouw eigen bedrijf, een relevant en actueel roboticavraagstuk en zoekt via verschillende methodieken een passende oplossing. Je geeft passend advies aan het bedrijf. De uitwerking van de analyse van het vraagstuk en het daaropvolgende advies is jouw eindwerk van de opleiding.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit bij de vragen uit de praktijk én de leervragen van onze studenten. Je werkt daarom vanaf het begin aan opdrachten uit de praktijk. Je leert door te doen en te reflecteren. Je hebt de ruimte om keuzes te maken in jouw leerproces en daarmee te werken aan jouw eigen professionele identiteit. Via het werken aan betekenisvolle oplossingen lever je een bijdrage aan de samenleving. Onze docenten kennen je goed en coachen je bij deze ontwikkeling.