Ad Leisure & Events Management

Ad Leisure & Events Management, Associate degree, deeltijd

Werk je in de vrijetijdssector en wil je graag doorgroeien naar hbo-niveau in je huidige of in een nieuwe functie? Of ben je toe aan verandering en wil je graag de overstap naar de wereld van events, sport, kunst & cultuur of recreatie maken? Dan is de Associate degree Leisure & Events Management deeltijd iets voor jou. Een opleiding waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat en waarbij je opgedane theoretische kennis direct toepast in jouw eigen werksituatie. 

 • Studieprogramma in nauwe samenwerking met de bedrijfstak ontwikkeld.
 • Mogelijkheid tot het behalen van deelcertificaten.
 • Modulaire opbouw, waardoor jij je eigen leerroute kunt samenstellen.
 • Praktijkopdrachten die jij meteen kunt toepassen in je eigen werkomgeving.
 • Enige associate degree Leisure & Events Management deeltijd in Nederland.

Wat staat je te wachten?

Met een Associate degree Leisure & Events Management deeltijd op zak heb je kennis van alle sectoren binnen de Leisure industrie en word je opgeleid tot assistent-manager of coördinator. Je kunt aan de slag bij congres en evenementenbureaus, beursorganisaties, themaparken, sportorganisaties, theaters en meer.  

De lesdagen van deze opleiding vinden eens in de twee weken plaats op de dinsdag.

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Leisure & Events Management is een flexibele opleiding. Het leertraject wordt afgestemd op jouw ervaring en behoefte. Hierdoor is de opleiding goed te combineren met jouw werk en privésituatie! De kennis en ervaring die je al beheerst wordt zoveel mogelijk gewaardeerd, waardoor de opleiding efficiënter en korter kan worden. Je hebt veel zeggenschap en regie over de invulling van het studietraject. Je volgt modulen die aansluiten bij jouw leerwensen en voegt deze samen tot een persoonlijke leerroute. Elk moduul is toepasbaar op alle sectoren van de vrijetijdsindustrie. Daarmee bepaal jij zelf je eigen focus. Wanneer je een moduul afrondt, ontvang je een certificaat. Als je alle certificaten hebt behaald, ontvang jij jouw diploma.

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Werkveld

De Associate degree Leisure & Events Management Deeltijd is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld. Alle actuele ontwikkelingen waar de verschillende bedrijven en organisaties in de vrijetijdssector mee te maken hebben, komen aan bod. Concrete vraagstukken uit de praktijk vormen het vertrekpunt van het opleidingsprogramma. De aangeboden modulen bereiden jou voor op een vliegende start in de vrijetijdssector.

dt_ad_leisure_management_sfeer

Benodigd diploma

Wil je de Ad Leisure & Events Management deeltijd studeren, dan heb je een havo, vwo of mbo-niveau 4 diploma nodig. De profieleisen vind je hieronder.

Havo
 • C&M met Econ of m&o*;
 • E&M;
 • N&T;
 • N&G;

*Heb je een havo-diploma met profiel C&M? En heb je geen Economie of M&O in je pakket? Dan moet je een toelatingstoets M&O of Economie met een voldoende afsluiten.

 

 • C&M met Econ of m&o*;
 • E&M;
 • N&T;
 • N&G;

*Heb je een havo-diploma met profiel C&M? En heb je geen Economie of M&O in je pakket? Dan moet je een toelatingstoets M&O of Economie met een voldoende afsluiten.

 • mbo-niveau 4 diploma*

*Heb je een diploma mbo-niveau 4 en kom je uit het mbo-domein Techniek en Procesindustrie, Zorg en Welzijn of Voedsel, Natuur en Leefomgeving? Dan moet je aan aanvullende eisen voldoen. Je moet slagen voor één of meer toelatingstoetsen

Toelatingstoetsen

Meer informatie over de toelatingstoetsen en een mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op www.toelatingstoetsen.nl.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Opbouw studie

Leren doe je een leven lang. Je volgt een studie of cursus, doet ervaringen op in een praktijksituatie en leert van wat je meemaakt in je dagelijks leven. Door ons opleidingsprogramma flexibel aan te bieden, sluiten we hierbij aan. De kennis en ervaring die je al beheerst wordt zoveel mogelijk gewaardeerd, waardoor de opleiding efficiënter en korter kan worden. Je hebt veel zeggenschap en regie over de invulling van het studietraject. Je volgt modulen die aansluiten bij jouw leerwensen en voegt deze samen tot een persoonlijke leerroute. Wanneer je een moduul afrondt, ontvang je een certificaat. Als je alle certificaten hebt behaald, ontvang je het diploma Associate degree Leisure & Events Management deeltijd.

De Gast van Morgen

Ieder bedrijf binnen de vrijetijdssector heeft te maken met gasten. Het is belangrijk jouw gast door en door te kennen en op de hoogte te zijn van zijn/haar steeds veranderende wensen en eisen. Je leert hoe de gast van morgen er uitziet en hoe je kunt bijdragen aan strategieën die helpen om jouw product of dienst af te stemmen op de wensen en eisen van de gast.

Elke organisatie is bezig met ontwikkelen en verbeteren; stilstaan is geen optie. Maar wat  moet je als organisatie doen om voor te blijven? Wat moet er worden verbeterd en hoe kan de kwaliteit worden verhoogd? In dit moduul leer je hoe je een bedrijfsscan uitvoert en interpreteert. Een essentiële vaardigheid om een organisatie onder de loep te nemen en te ontdekken wat niet goed loopt of verbeterd kan worden. 

Waardecreatie is de toegevoegde waarde die wordt geleverd aan de bezoeker of klant. Hoe hoger de toegevoegde waarde, hoe beter het is voor een bedrijf in de zin van waardering en betalingsbereidheid van de klant. Verdienmodellen zijn essentieel voor een sluitende bedrijfsexploitatie of businesscase. Er zijn tal van verdienmodellen denkbaar van kaartverkoop en abonnementen tot crowdfunding en sponsoring. Binnen de Leisure branche speelt E-commerce als verdienmodel hierbij een belangrijke rol. 

Positionering is van cruciaal belang om door de gast gezien te worden in het woud aan aanbieders. Corporate Storytelling is het bewust omgaan met en het in lijn brengen van identiteit, branding, marketing en imago. Corporate Storytelling is een middel om deze aspecten te verduidelijken en creatief in te zetten. De effectieve inzet van moderne communicatiemiddelen zoals Social Media vormt hier een onderdeel van. 

Het speelveld van de vrijetijdsondernemer is in beweging. Game Changers zijn ontwikkelingen die de sector sterk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het internet (vergelijkingssites, social media) en initiatieven als AirBnB en Uber. Game Changers veranderen het speelveld en dwingen vrijetijdsondernemers om te anticiperen op de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Je gaat Scenario Planning als methode gebruiken om deze toe- komstbestendigheid te bewerkstelligen.

De vrijetijdssector moet zich blijven vernieuwen. Dit doe je door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de klant. Vernieuwing is van belang om afstemming te vinden tussen de vraag van de markt en het aanbod aan producten, diensten en belevenissen. In dit moduul leer je hoe je dit tot stand kunt brengen.

Omgaan met bezoekers vraagt om zorgvuldigheid. Recente gebeurtenissen zoals aanslagen in Frankrijk en Engeland, een monstertruck die het publiek in rijdt, noodweer dat een tent doet instorten op Pukkelpop, etc.. De voorbeelden zijn legio die ons wijzen op het belang van een goed doordacht operationeel plan en de uitvoering waarbij rekening wordt gehouden met risico’s en veiligheid voor gasten en overige stakeholders. Door middel van risico analyses & crowd management leer je risico’s inzichtelijk te maken en de veiligheid te waarborgen. 

Investeringen worden gedaan met een doel en moeten tot resultaat leiden. Rendement gaat over de mate waarin en de manier waarop resultaat wordt behaald door investeringen, activiteiten en acties. Je leert planmatig het rendement te verhogen of te vergroten. Dit is vaak een belangrijke uitdaging voor veel bedrijven en organisaties en staat daarom centraal in de opleiding. De inzet van de juiste medewerker op de juiste plek is hierbij cruciaal.

Specialisaties

Blended learning

Je kunt je studie goed combineren met je werk en privésituatie door de combinatie van:

 • Leren op school: je kunt lessen en trainingen volgen en samen met medestudenten werken aan opdrachten.
 • Online learning: je lessen voorbereiden in de digitale leeromgeving en het volgen van flitscolleges.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leisure & Events Management het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl