Wat staat ons de komende jaren te wachten op het gebied van leisure en toerisme? Hoe spelen deze sectoren in op de vraag naar duurzame bedrijfsvoering? En hoe kunnen we onze regio’s aantrekkelijk maken én houden voor toeristen? In de onderzoeksgroep European Tourism Futures Institute (ETFI) richt NHL Stenden zich op actuele vraagstukken uit de (regionale) praktijk.

Bekijk de lectoraten