Europa heeft in 2014 zeven Grand Challenges vastgesteld. Deze zeven speerpunten vormen de basis van het onderzoek- en innovatieprogramma HORIZON 2020. NHL Stenden draagt hieraan bij door onderzoekskrachten en focus te bundelen in de onderzoeksgroep Smart Industries. Met deze onderzoeksgroep sluit de NHL aan bij de landelijke Smart Industry beweging in Nederland. Doel is om de Nederlandse industrie en samenleving samen te versterken met een breed scala aan enabling technologies. Belangrijke samenwerkingspartners binnen de onderzoeksgroep zijn Philips, Friesland Campina en Wetsus.