Afbeelding
b_leisure_and_events_management_blok.jpg

Scenarioplanning

Hoe zien de sectoren toerisme, hospitality en vrije tijd er over tien of twintig jaar uit? Naar die vraag doet het lectoraat Scenarioplanning onderzoek. Met als doel: inzicht in wat er komende jaren te wachten staat. Dat inzicht heeft de toeristische industrie nodig om beleid te kunnen maken en strategieën te ontwerpen. Want: in deze branche verandert veel en de ontwikkelingen gaan snel.

Scenarioplanning is een methode om te anticiperen op de toekomst – en dan vooral op de onzekerheden van die toekomst. Met scenarioplanning verken je wat er kan gaan gebeuren en werk je een aantal van deze scenario's uit. Elk scenario beschrijft de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor een sector, een stad of regio, een toeristische bestemming of individuele bedrijven of instellingen. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden, bedreigingen en risico's en kan je betere inspelen op mogelijke consequenties.

Publicaties

Het lectoraat en ETFI publiceren op diverse manieren over haar werk. Natuurlijk verschijnt van ieder project een rapport. Projecten krijgen ook uitgebreid aandacht op de blog van ETFI en in de sociale media (LinkedInTwitter en FacebookYoutube). De onderzoekers schrijven soms ook wetenschappelijke artikelen over hun werk. Het ETFI beschikt zelfs over een eigen wetenschappelijk tijdschrift (het Journal of Tourism Futures). De artikelen daarin zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Projecten

Het lectoraat Scenarioplanning en het ETFI doen eigen onderzoek en onderzoek in opdracht van de markt. Daar worden vaak studenten bij betrokken. Hieronder staan voorbeelden van projecten waaraan lectoraat en ETFI hebben meegewerkt.  

  • Academisch onderzoek
  • Scenariostudies 
  • Beleidsontwikkeling 
  • Effectmeting & monitoring
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Publieksonderzoek 

Grote Europese studies zijn bijvoorbeeld Visitor Pressure, Destination Safety en Smart City Hospitality.

Nieuwsgierig geworden? Meer gedetailleerde informatie over alle projecten kun je vinden op de pagina van het ETFI

Onderwijs

Het lectoraat Scenarioplanning is verbonden aan de opleidingen Tourism Management en Leisure & Events Management van NHL Stenden Hogeschool. Veel van wat het lectoraat doet, zie je dan ook terug in het onderwijsprogramma. Studeer je aan de Academie Leisure & Tourism dan krijg je met scenarioplanning te maken in je colleges. En vind je het onderwerp erg interessant, dan kun je misschien wel meewerken aan een van onze onderzoeken.

Contacten met het werkveld

Scenarioplanning gebeurt natuurlijk niet door een paar mensen van achter een bureau. Het lectoraat heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

We zijn verbonden aan het European Tourism Futures Institute (ETFI), een kenniscentrum voor toekomststudies en scenarioplanning dat mede opgericht is door twee brancheverenigingen. Dit onderzoeksinstituut organiseert ook masterclasses, netwerkbijeenkomsten en congressen. Het ETFI heeft het initiatief genomen tot het oprichten van het European Tourism Research Network, een netwerk van 20 kennisinstellingen uit 17 landen. Met Hotel Management school Leeuwarden, de NHTV in Breda en de HZ in Vlissingen vormt het ETFI het CELTH: het nationale expertisecentrum dat door de rijksoverheid is ingesteld voor de Nederlandse sectoren vrije tijd, toerisme en gastvrijheid.

Team

Team kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Albert Postma. De kenniskring bestaat verder uit docenten en onderzoekers van Stenden. Zij werken nauw samen met de andere onderzoekers die bij ETFI werkzaam zijn. Ook recent afgestudeerde HBO’ers en WO’ers maken deel uit van het team. Alle onderzoekers zijn gespecialiseerd op een bepaald onderwerp.  

Teamleden

Meer weten

Wil je meer weten over het lectoraat Scenarioplanning en het ETFI? Kijk dan op een van de volgende websites.

Contact

Heb je vragen aan de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van het lectoraat, 058 244 19 92 of stuur een berichtje naar info@etfi.eu

NHL Stenden
Academie Leisure & Tourism
Postbus 1298
8900 CG Leeuwarden

Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden
E-mail: info@etfi.eu

Secretariaat lector Scenarioplanning
E: info@etfi.eu
T: 058 244 19 92

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...