Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme ontvangt SIA-subsidie

Afbeelding
leeuwarden_city

Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend gekregen door Regieorgaan SIA. Het platform brengt onderzoekers samen van twaalf Nederlandse kennisinstellingen – waaronder NHL Stenden – die zich bezighouden met de vraag hoe toerisme te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke leefomgeving. Dit willen zij doen samen met lokale en (inter)nationale partners op basis van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda.

Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme bestaat op dit moment uit zestien lectoren en onderzoekers van twaalf kennisinstellingen*, waar NHL Stenden een van is. De deelnemers aan het platform hebben verschillende academische achtergronden, variërend van toerisme, geografie, business innovation, design, psychologie, architectuur, marketing en de creatieve industrie. Deze diversiteit is essentieel om stedelijk toerisme te doorgronden, zeker ook omdat toerisme steeds meer een integraal onderdeel van de moderne stad is geworden.

Transities van toerisme ecosystemen

Transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende lectoraten maakt het mogelijk om toerisme als maatschappelijk fenomeen te analyseren, in plaats van als economische sector. Een dergelijk perspectief is innovatief en essentieel voor de het beantwoorden van de vraag hoe ambitieuze visies voor de toekomst van toerisme vertaald kunnen worden naar transities in de praktijk.

Het thema duurzaam stedelijk toerisme, en zeker ook regeneratief toerisme, sluit aan bij de bredere maatschappelijke ontwikkeling rond stedelijk toerisme. Huidige visies van steden, nationale toerisme- organisaties en de Europese Commissie schetsen een toekomst waarin het toeristisch ecosysteem een transitie ondergaat, zodat het meer bijdraagt aan bredere inclusieve groei en welvaart. Het lectorenplatform wil aan deze transitie bijdragen door met gezamenlijk onderzoek en design de nadruk te leggen op de hoe-vraag.

Gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda

Het doel van het platform is om met lokale en landelijke partners waaronder gemeenten, provincies, destinatiemanagement-organisaties (DMO’s), musea, hotels, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en internationale partners, vanuit een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda te leren hoe toerisme als middel te gebruiken voor verbetering van plaats en leven. Om maatschappelijke impact te bereiken, worden de krachten gebundeld met het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), dat zich richt op kennisvermeerdering en verduurzaming van de bredere vrijetijdseconomie.

* Deelnemende kennisinstellingen: Hogeschool Inholland, Breda University of Applies Sciences, Hotelschool The Hague, NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven.