Eerste kandidaten beginnen aan hun PD-traject bij NHL Stenden

Afbeelding
Professional doctorate, PD, Huibert-Jan Lekkerkerk

In mei dit jaar is het promotietraject 'professional doctorate' (PD) in Nederland van start gegaan. Jarenlang was promoveren op het hbo alleen mogelijk op bachelor- (niveau 6) en masterniveau (niveau 7), maar nu ook op doctoraatsniveau (niveau 8). Bij NHL Stenden zijn twee PD-kandidaten gestart, in de domeinen Maritiem en Leisure, Tourism & Hospitality.

De landelijke aftrap van de PD-trajecten vond begin deze maand plaats in Den Haag. Met deze bijeenkomst markeerden de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de officiële start van de pilot. Er vond onder meer een gesprek plaats op het podium tussen Dijkgraaf en een aantal PD-kandidaten uit het hele land, waaronder Huibert-Jan Lekkerkerk.

MIWB en Hotel Management School

Lekkerkerk is PD-kandidaat bij NHL Stenden binnen het MIWB. Zijn onderzoek richt zich op de kustverdediging en specifiek op het verbeteren van de definitie en verificatie van ontwerpspecificaties. Daarmee beoogt het potentiële claims en de hoeveelheid contractuele discussies te verminderen, de veiligheid te verhogen en de concurrentiepositie van de waterbouw te versterken.

Afbeelding
Professional doctorate, PD, Huibert-Jan Lekkerkerk

Naast Lekkerkerk is ook Judith Ogink PD-kandidaat bij NHL Stenden, binnen Hotel Management School. Zij richt zich op het aanpakken van de plasticsoep: door met plastic uit de zee circulaire oplossingen te creëren binnen de horeca en door deze oplossingen in te zetten als gedragsinterventies om bewustwording over de plasticsoep te verhogen en gedrag te veranderen.

Praktijkgerichte onderzoeksprofessionals

De PD maakt een doorlopende leerlijn van bachelor via master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en sluit daarmee goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen het hbo, legt Jeroen van Deel uit, strategisch adviseur bij NHL Stenden. “Het hbo biedt al jaren masteropleidingen aan en ook de onderzoeksfunctie is inmiddels volwassen geworden. In het praktijkgericht onderzoek stopten de opleidingsmogelijkheden tot voor kort echter op masterniveau, terwijl er juist in de beroepspraktijk steeds meer behoefte is aan hooggekwalificeerde praktijkgerichte onderzoeksprofessionals. Toen is het idee ontstaan om een doorlopende leerlijn in de beroepskolom mogelijk te maken.”

In 2019 schreef een aantal hogescholen, waaronder NHL Stenden, daarom een position paper aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). “In sommige domeinen, zoals maritiem, ontbreekt nu in Nederland een academische pendant van het PD-programma”, vertelt Van Deel. “Mensen uit zulke domeinen wijken nu vaak uit naar het buitenland. Het is daarom een grote meerwaarde om dit traject ook voor juist deze domeinen aan te bieden.”

Mooie kans

Welmoed van der Velde, lector van het lectoraat Maritime Law, is blij met de stappen die nu gezet worden en pleit al langer voor het promotierecht binnen het hbo. “De Nederlandse maritieme sector vraagt om innovatief en praktijkgericht onderzoek om de scheepvaart te verduurzamen. We bieden wel een master binnen deze sector aan, maar hebben behoefte aan meer. We zijn eraan toe om ook onderzoeksmogelijkheden op niveau 8 aan te bieden om hiermee de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector verder te versterken. Ons MIWB is uniek en dan bieden we ook nog eens PD aan. Daar mogen we trots op zijn.”

Behoefte vanuit de sector

Falco de Klerk Wolters is sinds ruim een jaar betrokken bij de ontwikkeling van PD en ook lid van de landelijke PD-programmacommissie. Hij is blij met de officiële start van de PD-pilot, die zeven jaar duurt. “Hopelijk kunnen we ook snel aantonen dat de pilot een definitief vervolg moet krijgen. Er is namelijk veel vraag naar PD. De afzonderlijke bachelor- en masteropleidingen in het domein Leisure, Tourism & Hospitality krijgen met PD een enorme boost om hun kennisbasis te versterken en zich sterker te profileren in binnen- en buitenland. De enorme opgaven op het gebied van bijvoorbeeld  duurzaamheid worden via kort cyclische interventies in de praktijk onderzocht en toepasbaar gemaakt voor de beroepspraktijk en de opleidingen.”

Elena Cavagnaro, lector Sustainability in Hospitality & Tourism en voorzitter van de ‘graduate committee’ van PD in Leisure, Tourism & Hospitality, onderstreept de behoefte aan verduurzaming in de sector. “Met name de sociale aspecten in de sector, zoals de werkomstandigheden, moeten meer aandacht krijgen. Het PD-onderzoek is van groot belang voor de ontwikkeling van bewuste bestemmingen, een thema dat CELTH heeft omarmd en waarin de economische, socio-culturele en milieuaspecten van duurzaamheid samenkomen. Het is deze complexiteit dat het PD-onderzoek rechtvaardigt in het domein.”