maritime law

Maritime Law

Een schip dat zonder bemanning vaart? Het is technisch mogelijk. Alle systemen worden dan met ict vanaf de wal aangestuurd. Maar wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat aan boord van een schip zonder kapitein? Nieuwe techniek vraagt om nieuwe regels. Andersom geldt hetzelfde. Nieuwe regels voor veiligheid en milieu vragen om technische innovaties. Dit snijvlak van techniek en recht is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritime Law.

Beeldmateriaal Maritime Law

In 2030 werken maritieme professionals met technologie die nu nog moet worden ontwikkeld binnen regels die nog moet worden geschreven. De sleutel tot de hiervoor benodigde competenties als analyseren, onderzoeken en innoveren ligt volgens het lectoraat Maritime Law in praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van techniek en recht.

 De maritieme sector moet voldoen aan steeds strengere milieu- en veiligheidseisen en de maritieme professional werkt met nieuwe technologie binnen internationale regels die niet alleen in tijd maar ook in plaats verschillen. Het lectoraat richt zich op maritiem internationaal privaatrecht, oftewel: vraagstukken op het gebied van internationale handel.

Versterking op drie vlakken

Het lectoraat Maritime Law richt zich op drie onderzoekslijnen die voor versterking van de maritieme sector, de maritieme professional en bescherming van het milieu moeten zorgen. De onderzoekslijn voor de versterking van de maritieme sector richt zich op het privaatrecht dat Smart Shipping stimuleert. De maritieme professional wordt versterkt door de onderzoekslijn waarin kennis van het recht en onderzoekend vermogen centraal staan. Onderzoek naar privaatrecht voor innovatieve schepen zorgt voor de versterking van de bescherming van het milieu.

North Sea Wrecks project

Het lectoraat Maritime Law werkt mee aan het Interreg North Sea Wrecks project. Voor de Nederlandse kust liggen ruim 3000 scheepswrakken, waarvan er bij meer dan 2000 niet bekend is om wat voor soort schepen en ladingen het exact gaat. Het lectoraat doet samen met studenten van verschillende opleidingen (o.a. Ocean Technology, HBO-Rechten en Maritiem Officier) onderzoek naar de scheepswrakken rond Terschelling en bijbehorende regelgeving. Vragen die hierbij naar voren komen zijn: Wat bepaalt dat een schip gevaarlijk is voor de omgeving? Waar liggen de wrakken? Wanneer is het gezonken? En in hoeverre is het wrak nog intact? Bij het North Sea Wrecks project werken studenten van verschillende opleidingen van NHL Stenden samen. Het schip waar de studenten Ocean Technology de metingen mee doen, wordt bijvoorbeeld bestuurd door studenten Maritiem Officier. Van der Velde: "Bij dit project maken rechtenstudenten kennis met de scheepvaart en andersom. Net als in het bedrijfsleven leren de studenten samenwerken met verschillende disciplines." Daarnaast werken de studenten veel samen met partners in Duitsland, België en Noorwegen. Het is ook daar vaak nog niet duidelijk welke wrakken zich waar en in welke toestand bevinden. Kijk voor meer informatie over het project op de website van North Sea Region

Met wie werken we samen? 

Het lectoraat Maritime Law werkt samen met technologen en juristen binnen hogescholen, universiteiten en bedrijven. Het lectoraat onderhoudt daarnaast nauwe banden met het maritieme bedrijfsleven. Onderzoeksresultaten worden zoveel mogelijk gedeeld, bijvoorbeeld in publicaties, een minor of symposium.

Team

Het lectoraat bestaat uit een multidisciplinair team van medewerkers, studenten, het bedrijfsleven, overheids-, onderwijs- en kennisinstellingen en andere lectoraten en staat onder leiding van lector Welmoed van der Velde. Met praktijkgericht onderzoek versterken we de kennisuitwisseling tussen onderwijs en het werkveld. Het lectoraat maakt onderdeel uit van de Onderzoeksgroep Maritiem, waarbinnen ook het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken valt, onder leiding van lector Herbert Koelman. Binnen de onderzoeksgroep werken beide lectoraten intensief samen op het gebied van techniek en regelgeving in de maritieme sector.

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz