Afbeelding
Maritime law

Maritime Law

Een schip dat zonder bemanning vaart? Het is technisch mogelijk. Alle systemen worden dan met ict vanaf de wal aangestuurd. Maar wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat aan boord van een schip zonder kapitein? Nieuwe techniek vraagt om nieuwe regels. Andersom geldt hetzelfde. Nieuwe regels voor veiligheid en milieu vragen om technische innovaties. Dit snijvlak van techniek en recht is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritime Law.

In 2030 werken maritieme professionals met technologie die nu nog moet worden ontwikkeld binnen regels die nog moet worden geschreven. De sleutel tot de hiervoor benodigde competenties als analyseren, onderzoeken en innoveren ligt volgens het lectoraat Maritime Law in praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van techniek en recht.

In de buurt van Terschelling gezonken onderzeeboot UB61, afbeelding op basis van sonarbeelden.

Projecten

North Sea Wrecks project

Het lectoraat Maritime Law werkt mee aan het Interreg North Sea Wrecks project. Voor de Nederlandse kust liggen ruim 3000 scheepswrakken, waarvan er bij meer dan 2000 niet bekend is om wat voor soort schepen en ladingen het exact gaat. Het lectoraat doet samen met studenten van verschillende opleidingen (o.a. Ocean Technology, HBO-Rechten en Maritiem Officier) onderzoek naar de scheepswrakken rond Terschelling en bijbehorende regelgeving. Vragen die hierbij naar voren komen zijn: Wat bepaalt dat een schip gevaarlijk is voor de omgeving? Waar liggen de wrakken? Wanneer is het gezonken? En in hoeverre is het wrak nog intact? Bij het North Sea Wrecks project werken studenten van verschillende opleidingen van NHL Stenden samen. Het schip waar de studenten Ocean Technology de metingen mee doen, wordt bijvoorbeeld bestuurd door studenten Maritiem Officier. Van der Velde: "Bij dit project maken rechtenstudenten kennis met de scheepvaart en andersom. Net als in het bedrijfsleven leren de studenten samenwerken met verschillende disciplines." Daarnaast werken de studenten veel samen met partners in Duitsland, België en Noorwegen. Het is ook daar vaak nog niet duidelijk welke wrakken zich waar en in welke toestand bevinden. Kijk voor meer informatie over het project op de website van North Sea Region

Save the Date: North Sea Wrecks Symposium

Toxic Legacies of War – Final symposium of the Interreg project “North Sea Wrecks”

Na 4,5 jaar onderzoek zullen de resultaten tot nu toe worden gepresenteerd en met wetenschappers, politici en het geïnteresseerde publiek besproken worden hoe we het probleem in de toekomst willen aanpakken. Daarnaast zal ook de reizende tentoonstelling van het project te zien zijn. Wij nodigen u uit om op 19 en 20 april 2023 deel te nemen aan dit Symposium.

Afbeelding
North sea region logo

Met wie werken we samen? 

Het maritieme recht vormt een niche voor specialisten bij kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Het lectoraat werkt bij onderzoeksprojecten samen met deze maritieme juristen uit binnen- en buitenland. Omdat het lectoraat onderzoek doet op het snijvlak van recht en techniek voert het lectoraat onderzoek uit samen met het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken van NHL Stenden. Binnen NHL Stenden werkt het lectoraat ook samen met onderzoekers, docenten en studenten van de Thorbecke Academie en de Academie Leisure & Tourism. Daarnaast onderhoudt het lectoraat contacten met maritieme brancheverenigingen zoals de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), NMT (Netherlands Maritime Technology), de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht. In de onderwijssector zijn er goede contacten met de andere Nederlandse maritieme onderwijsinstellingen en kennisinstellingen als TU-Delft en MARIN.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat Maritime Law staat onder leiding van lector Welmoed van der Velde en is geïntegreerd in de onderzoeksgroep Maritiem, die zich richt op drie onderzoekslijnen:

  • Sustainability and Regulation
  • Advanced maritime operations, design, analysis and optimization tools
  • Modelling and simulation of maritime artefacts

Professional Doctorate

De scheepvaart staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Nieuwe regelgeving vereist dat de uitstoot van schepen in 2030 met 55% is verlaagd. Die opgave vraagt om het gebruik van alternatieve brandstoffen, slimmer varen en verdergaande automatisering. In 2023 biedt NHL Stenden en nieuwe beroepsopleiding waarbij kandidaten worden opgeleid tot onderzoekende professional, het Professional Doctorate. Wil jij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maritieme sector? Reageer dan op de vacature via onderstaande knop. 

Nu reageren

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz
06 26 84 50 49
Welmoed.van.der.velde@nhlstenden.com

Team

Het lectoraat bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers, docenten en studenten en staat onder leiding van lector Welmoed van der Velde. Met praktijkgericht onderzoek versterken we de kennisuitwisseling tussen onderwijs en het werkveld. Het lectoraat maakt onderdeel uit van de Onderzoeksgroep Maritiem, waarbinnen ook het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken valt, onder leiding van lector Herbert Koelman. Binnen de onderzoeksgroep werken beide lectoraten intensief samen op het gebied van techniek en regelgeving in de maritieme sector.

Teamleden

Lectorale rede mr. dr. Welmoed van der Velde

Katalysator tussen Recht en Techniek