maritime law

Maritime Law

Een schip dat zonder bemanning vaart? Het is technisch mogelijk. Alle systemen worden dan met ict vanaf de wal aangestuurd. Maar wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat aan boord van een schip zonder kapitein? Nieuwe techniek vraagt om nieuwe regels. Andersom geldt hetzelfde. Nieuwe regels voor veiligheid en milieu vragen om technische innovaties. Dit snijvlak van techniek en recht is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritime Law.

Beeldmateriaal Maritime Law

In 2030 werken maritieme professionals met technologie die nu nog moet worden ontwikkeld binnen regels die nog moet worden geschreven. De sleutel tot de hiervoor benodigde competenties als analyseren, onderzoeken en innoveren ligt volgens het lectoraat Maritime Law in praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van techniek en recht.

 De maritieme sector moet voldoen aan steeds strengere milieu- en veiligheidseisen en de maritieme professional werkt met nieuwe technologie binnen internationale regels die niet alleen in tijd maar ook in plaats verschillen. Het lectoraat richt zich op maritiem internationaal privaatrecht, oftewel: vraagstukken op het gebied van internationale handel.

Versterking op drie vlakken

Het lectoraat Maritime Law richt zich op drie onderzoekslijnen die voor versterking van de maritieme sector, de maritieme professional en bescherming van het milieu moeten zorgen. De onderzoekslijn voor de versterking van de maritieme sector richt zich op het privaatrecht dat Smart Shipping stimuleert. De maritieme professional wordt versterkt door de onderzoekslijn waarin kennis van het recht en onderzoekend vermogen centraal staan. Onderzoek naar privaatrecht voor innovatieve schepen zorgt voor de versterking van de bescherming van het milieu.

North Sea Wrecks project

Het lectoraat Maritime Law werkt mee aan het Interreg North Sea Wrecks project. Voor de Nederlandse kust liggen ruim 3000 scheepswrakken, waarvan er bij meer dan 2000 niet bekend is om wat voor soort schepen en ladingen het exact gaat. Het lectoraat doet samen met studenten van verschillende opleidingen (o.a. Ocean Technology, HBO-Rechten en Maritiem Officier) onderzoek naar de scheepswrakken rond Terschelling en bijbehorende regelgeving. Vragen die hierbij naar voren komen zijn: Wat bepaalt dat een schip gevaarlijk is voor de omgeving? Waar liggen de wrakken? Wanneer is het gezonken? En in hoeverre is het wrak nog intact? Bij het North Sea Wrecks project werken studenten van verschillende opleidingen van NHL Stenden samen. Het schip waar de studenten Ocean Technology de metingen mee doen, wordt bijvoorbeeld bestuurd door studenten Maritiem Officier. Van der Velde: "Bij dit project maken rechtenstudenten kennis met de scheepvaart en andersom. Net als in het bedrijfsleven leren de studenten samenwerken met verschillende disciplines." Daarnaast werken de studenten veel samen met partners in Duitsland, België en Noorwegen. Het is ook daar vaak nog niet duidelijk welke wrakken zich waar en in welke toestand bevinden. Kijk voor meer informatie over het project op de website van North Sea Region

Vermindering regeldruk op zee Maritiem

Met regels willen we de veiligheid op zee vergroten. Maar de realiteit is dat de regeldruk zeevarenden juist afleidt van hun primaire taak: het garanderen van een veilige scheepvaart. In het RAAK-mkb project Vermindering Regeldruk ontwikkelt het lectoraat Maritime Law samen met tien rederijen, drie andere maritieme bedrijven en studenten Informatica en Serious Gaming daarom een innovatieve tool.

Het onderzoeksproject is gestart naar aanleiding van een duidelijke vraag van bedrijven, vertelt lector Maritime Law Welmoed van der Velde. “Kapiteins besteden wel twintig procent van hun werk aan boekhoudkundige en administratieve taken. Sommigen stoppen zelfs met het vak omdat ze de voortdurende druk van het voldoen aan regels beu zijn. In alle havens moeten bijvoorbeeld steeds opnieuw gegevens worden overlegd en letterlijk stempels gezet. Regeldruk op zee leidt ook de aandacht af van de kerntaak en kan zo voor onveiligheid op zee zorgen.”

Internationaal

Maritieme studenten ontwikkelen samen met studenten Informatica en Serious Gaming van NHL Stenden in een half jaar tijd gezamenlijk een innovatieve tool. In deze app kunnen bijvoorbeeld documenten wereldwijd worden bewaard en gemakkelijk worden gedeeld. Vanaf januari 2017, als de NHL Stenden-officieren een half jaar op zee gaan voor stage, testen zij de tool. Daarna zal de tool zo nodig worden verbeterd. “De potentie van de tool is groot, wanneer deze tool internationaal wordt ingezet”, verwacht lector Welmoed van der Velde. “Daarvoor zijn we in gesprek met het International Maritime Organization (IMO), de maritieme organisatie van de VN.”

Met wie werken we samen? 

Het lectoraat Maritime Law werkt samen met technologen en juristen binnen hogescholen, universiteiten en bedrijven. Het lectoraat onderhoudt daarnaast nauwe banden met het maritieme bedrijfsleven. Onderzoeksresultaten worden zoveel mogelijk gedeeld, bijvoorbeeld in publicaties, een minor of symposium.

Team

Het lectoraat Maritime Law werkt iedere dag aan het ontwikkelen van nieuwe technieken voor maritieme professionals. Dat doen we middels onderzoek uitgevoerd in een multidisciplinair team.

Het lectoraat Maritime Law staat onder leiding van lector Welmoed van der Velde en richt zich op drie onderzoekslijnen: versterking van de maritieme sector, de maritieme professional en bescherming van het milieu. Met praktijkgericht onderzoek versterken we de kennisuitwisseling tussen onderwijs en het werkveld.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Maritiem Instituut Willem Barentsz