Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9 gaat over mobiliteit en infrastructuur en het innoveren en verduurzamen op dit gebied. Bij NHL Stenden hebben we hier al verschillende stappen in gemaakt, waarmee we studenten en medewerkers motiveren om voor de meest duurzame manier van vervoer te kiezen. Met name in de bedrijfsvoering

Onderwijs en onderzoek

Binnen ons onderwijs en onderzoek werken wij aan duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en milieuproblemen. Zo werkt de onderzoeksgroep Vitale Economie aan procesoptimalisatie en hoe verduurzaming van processen kan bijdragen aan een sterke bedrijfspositie binnen de Vitale Regio. Daarnaast wordt er binnen Smart Sustainable Industries aandacht besteed aan duurzaam energiegebruik, bio-economie en technologische innovaties.

Duurzame oplossingen

Studenten krijgen de ruimte om verschillende minoren te volgen die raken aan duurzame oplossingen en het terugdringen van energiegebruik. Binnen onderzoek en samenwerking worden grote stappen gezet in het verduurzamen van processen binnen bijvoorbeeld het lectoraat Duurzame Kunststoffen, waar wordt gekeken naar hoe we fossiele brandstoffen kunnen vervangen door duurzame energie.

In mijn onderzoeksgroep kijken we naar het hergebruik van 3D-geprinte materialen die lastig recyclebaar zijn en tot op heden in de vuilnisbak belanden. Dat brengt ons een stap dichter bij een circulaire kunststofeconomie. - Vincent Voet, associate lector Duurzame Kunststoffen

Meer weten over onze activiteiten die bijdragen aan deze SDG? Kijk dan hieronder.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap