Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

3 Goede gezondheid en welzijn

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

De derde SDG gaat over goede gezondheid en welzijn. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren. Bij NHL Stenden besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan.

We werken bij NHL Stenden met vele partijen binnen onderwijs, onderzoek en facilitair aan een goede gezondheid en welzijn in onze samenleving. Dit doen we op onze locaties onder meer door het schoolterrein rookvrij te houden, maar ook door via Campus Connect studenten een plek te geven om elkaar te ontmoeten en te socializen.

We werken bij NHL Stenden met vele partijen binnen onderwijs, onderzoek en facilitair aan een goede gezondheid en welzijn in onze samenleving. Dit doen we op onze locaties onder meer door het schoolterrein rookvrij te houden, maar ook door via Campus Connect studenten een plek te geven om elkaar te ontmoeten en te socializen.

Onderwijs en Onderzoek

Binnen ons onderwijs en onderzoek doen dragen we ons steentje bij aan een Vitale Regio en de gezondheid en welzijn van onze medemens staat daarbij voorop. Zo hebben we in onze onderzoeksgroep Zorg en Welzijn maar liefst 9 lectoraten die zich, binnen en buiten zorginstellingen, richten op het verbeteren van gezondheid en welzijn in de samenleving. Dit varieert van Muziektherapie bij depressieve symptomen tot het ontwikkelen van tools en nieuwe toepassingen binnen de zorg. Ook bieden we verschillende opleidingen en minoren zoals Verpleegkunde of Social Work, waar studenten zich leren inzetten om de medemens te ondersteunen.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap