Sustainable Development Goals

Binnen ons onderwijs, onderzoek, én binnen onze eigen muren leveren we actief bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDGs). Zo werken we samen aan een duurzame omgeving voor onze studenten, medewerkers en samenwerkingspartners. Nieuwsgierig? Kijk hieronder hoe wij op verschillende vlakken bijdragen aan elke SDG.

De 17 doelen

Afbeelding
geen armoede

1 Geen Armoede

Richt zich op armoede. Een groot maatschappelijk probleem.
Afbeelding
geen honger

2 Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder voedselverspilling.
Afbeelding
goede gezondheid welzijn

3 Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan.
Afbeelding
kwaliteits onderwijs

4 Kwaliteitsonderwijs

Richt zich op kwaliteitsonderwijs, ons hoofddoel.
Afbeelding
gender gelijkheid

5 Gendergelijkheid

Gaat over Gendergelijkheid. Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur.
Afbeelding
schoon drinkwater sanitair

6 Schoon water en sanitair

We richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en een efficiënt watergebruik.
Afbeelding
betaalbare duurzame energie

7 Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.
Afbeelding
waardig werk economische groei

8 Waardig werk en economische groei

Gaat over economische groei door kapitaal, arbeid en grondstoffen eerlijk in te zetten en verdelen.
Afbeelding
industrie innovatie infrastructuur

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur en het innoveren en verduurzamen op dit gebied.
Afbeelding
ongelijkheid verminderen

10 Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen, maar ook in ons eigen land.
Afbeelding
duurzame gemeenschappen

11 Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.
Afbeelding
verantwoorde consumptie productie

12 Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen.
Afbeelding
klimaatactie

13 Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.
Afbeelding
leven in het water

14 Leven in het water

Gaat over leven in het water. Stromen plastic zwerfafval horen niet in water thuis. 
Afbeelding
leven op het land

15 Leven op het land

Richt zich op leven op het land. Op het oplossen van conflicterende belanden met oog voor de natuur.
Afbeelding
vrede justitie

16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben.
Afbeelding
partnerschap

17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen. Bij ons is samenwerking de standaard.