Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

4 Kwaliteitsonderwijs

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving. Hier gaat SDG 4 over en is ons hoofddoel als hogeschool. Op verschillende onderdelen zie je dan ook terug hoe wij ons voor deze SDG inzetten.

We zien het als onze opdracht om door middel van inclusief, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten én aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin wij actief zijn. We werken we met ons onderwijsconcept Design-Based Education aan wereldwijze innovatie. Duurzaamheid is een van de facetten van dit onderwijsconcept. Bij elke opleiding krijgen studenten te maken met duurzame aspecten van het toekomstige vakgebied, waarbij ze oplossingsgericht te werk gaan.

We zien het als onze opdracht om door middel van inclusief, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten én aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin wij actief zijn. We werken we met ons onderwijsconcept Design-Based Education aan wereldwijze innovatie. Duurzaamheid is een van de facetten van dit onderwijsconcept. Bij elke opleiding krijgen studenten te maken met duurzame aspecten van het toekomstige vakgebied, waarbij ze oplossingsgericht te werk gaan.

Onderwijs en onderzoek

We vliegen met ons onderwijs, onderzoek én binnen onze ateliers drie grote maatschappelijke vraagstukken aan:

  • Vital Regions: de leefbaarheid en toekomst van regio’s vanuit economisch, sociaal en educatief perspectief
  • Smart Sustainable Industries: de ontwikkeling van slimme en duurzame technologieën, materialen en productie
  • Service Economy: de snelle ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatschappelijke vraagstukken in het domein van vrijetijdsbesteding, toerisme en gastvrijheid

Binnen de onderzoeksgroep Educatie doen meerdere lectoraten praktijkonderzoek om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en te verbeteren. Zo dragen we bij aan een stevigere kennisbasis over onderwijs, maar ook aan onderwijsverbetering en -vernieuwing.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap