Afbeelding
Lectoraat Design-Based Education

Lectoraat Design Based Education

NHL Stenden heeft met Design Based Education (DBE) een bijzonder onderwijsconcept voor de hele hogeschool. Tegelijkertijd impliceert de invoering van DBE veranderingen voor leren, docentactiviteiten, leeromgevingen en het organiseren van leren.

Maar, wat zijn deze veranderingen precies? Hoe kun je als docent zo goed mogelijk invulling geven aan je rol als begeleider? Hoe beoordeel je in DBE? Wat is het bewijs voor DBE? Deze en andere vragen staan centraal in het onderzoek van het Lectoraat Design Based Education. Het lectoraat "Design Based Education" sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Kwaliteitsonderwijs.”

Het lectoraat doet hogeschoolbreed onderzoek naar het onderwijsconcept DBE en wil

  • een bijdrage leveren aan de theoretische onderbouwing van DBE
  • een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van DBE
  • een bijdrage leveren aan het borgen van DBE

Naast een aantal randvoorwaardelijke projecten zoals ontwerpgericht onderzoek naar de taken en bekwaamheden van de docent in DBE en taken en bekwaamheden van onderwijskundig leiders, zet het lectoraat drie onderzoekslijnen uit:

  • onderzoek vanuit het perspectief van de student
  • onderzoek vanuit het perspectief van de leeromgeving
  • onderzoek naar geïntegreerde onderwijsontwikkeling

Het Lectoraat DBE doet onderzoek op het snijvlak van theorie en praktijk en werkt bij voorkeur vraaggestuurd. Het lectoraat levert een bijdrage aan de kwaliteit van DBE binnen de hogeschool.
 

Het begint bij de vraag: wat betekent DBE voor jou als student, docent en teamleider?

Afbeelding
HowULearn

Projecten en onderzoeksopdrachten

HowULearn - In het HowULearn onderzoek wordt jaarlijks in kaart gebracht hoe studenten hun leeromgeving zien, hoe zij leren en hoe het staat met hun welzijn. Resultaten helpen opleidingen doorontwikkelen en studenten duurzaam leren.

Met wie werken we samen

Het lectoraat Design Based Education ondersteunt het verbeteren en vernieuwen van DBE door samen met betrokkenen uit verschillende academies, opleidingen, diensten of programma’s onderzoek te doen naar actuele onderwijskundige vraagstukken. Daarnaast wordt er samengewerkt met externe partners. Twee voorbeelden van structurele samenwerking zijn samenwerkingen met de Universiteit van Helsinki en de Open Universiteit. Met de Universiteit van Helsinki wordt samengewerkt rondom het HowUlearn project en het thema datagebruik in het onderwijs. Met de Open Universiteit en in het bijzonder de faculteit Onderwijswetenschappen wordt samengewerkt op twee manieren. Master studenten onderwijswetenschappen voeren hun afstudeeronderzoek uit onder de vlag van het lectoraat. Daarnaast is het lectoraat opdrachtgever bij het vak Ontwerpen van Onderwijs waarbij studenten producten ontwerpen die inzetbaar zijn in de context van NHL Stenden.

Inauguratie Migchiel van Diggelen "Design-Based Education: Towards the next step."

Op 14 april 2022 vond de inauguratie van dr Migchiel van Diggelen plaats.  

Verslag van de inauguratie

 

Teamleden

Contact

Heb je een vraag? Neem contact met ons op:
T:  06 – 19281329 (secretariaat)
E: migchiel.van.diggelen@nhlstenden.com

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...