Migchiel van Diggelen is medio maart 2021 gestart als lector bij het hogeschoolbrede Lectoraat Design Based Education. De opdracht van het lectoraat is om met praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan het theoretiseren, borgen en doorontwikkelen van Design Based Education.
Naast zijn werk als lector is Migchiel verbonden aan de Open Universiteit waar hij als docent en onderzoeker werkzaam is bij de faculteit Onderwijswetenschappen. Daarnaast is hij lid van het divisiebestuur Hoger Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch Nederland (VOR).

Afbeelding
Migchiel

“Na een studie psychologie in Groningen, werk als docent in het voortgezet en hoger onderwijs, ben ik in Eindhoven terecht gekomen. Eerst als opleider, promovendus en post-doc bij de lerarenopleiding van de Technische Universiteit Eindhoven en later als onderwijsontwikkelaar, docenten-trainer en onderzoeker bij de faculteit Industrial Design. Gedurende deze periode is ook mijn belangstelling ontstaan voor Design-Based leren. De kennis en ervaring die ik bij de Faculteit Industrial Design heb opgedaan pas ik nu toe in mijn onderzoek, onderwijs en onderwijsinnovatieprojecten.

De inauguratie

De inauguratie was op donderdag 14 april 2022. 

Recente publicaties

  • Dirkx, K., Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., & van Diggelen, M. (2019). In-text and rubric-referenced feedback: Differences in focus, level, and function. Active Learning in Higher Education, 1469787419855208.
  • Thurlings, M., & van Diggelen, M. (2021). Perceptions of practical knowledge of learning and feedback among academic teachers. European Journal of Engineering Education, 46(1), 139-160.
  • Van Diggelen, M. R., Doulougeri, K. I., Gomez-Puente, S. M., Bombaerts, G., Dirkx, K. J. H., & Kamp, R. J. A. (2021). Coaching in design-based learning: A grounded theory approach to create a theoretical model and practical propositions. International Journal of Technology and Design Education, 31(2), 305-324.

Lectoraat

Design Based Education

Afbeelding
Background