Associate professor Design Based Hospitality Education

Sinds 1993 werk ik bij NHL Stenden hogeschool en heb ik verschillende functies bekleed. Ik ben begonnen als docent en sinds september 2021 ben ik associate professor Design Based Hospitality Education en lid van de onderzoeksgroep van het lectoraat DBE. In deze functie kan ik mijn passie voor onderwijs en onderzoek met elkaar verbinden.

Onderzoek moet aansluiten en bijdragen aan de onderwijspraktijk van alle dag

Afbeelding
Hanneke Assen

Focus onderzoek Research topics:

 • Student-georiënteerd onderwijs/Learner-oriented Approaches to Teaching and Learning;
 • Design Based Education/Design Based Education;
 • Collectief leren docenten/ (Teachers') Collective Learning;
 • Onderzoekende dialoog/ Inquisitive Dialogue;
 • Professionele identiteit Docent/Teacher Professional Identity (TPI);
 • Professionele ontwikkeling Docent/Teacher Professional Development;
 • Dialogische Zelf Theorie/Dialogical Self Theory (DST).

Publicaties

 • Coelen, R., Geitz, G., Donker, A., & Assen, H. (2021). Stepping into DBE. NHL Stenden University of Applied Sciences (red.) (in process).
 • Assen, J.H.E. & Otting, H. (2021), Lecturers’ perceptions of collective learning: A collective move to Desgin Based Education. In: Coelen, R., Assen, J. H. E. Donker, A., & Geitz, G. Stepping into DBE. NHL Stenden University of Applied Sciences (Accepted).
 • Assen, J. H. E.  & Otting, H. (2021). Teachers’ collective learning: to what extent stimulate facilitators the use of social, personal and theory sources for learning (submitted, in process).
 • Assen, H., de Boer, M.R. & Fernandes, M. B (2021). Moving to design-based education in hotel management school: proof of success and beyond — a research journey. Research in Hospitality Management, 11(2), 145-150.
 • Assen, J. H. E., Meijers, F., Zwaal, W., & Poell, R.F. (2019). Teacher Beliefs and Teaching behaviour in Management and Social Educational programmes. Journal of Vocational Education & Training, 72(1), 1-22.
 • Assen, H. (2018). From a teacher-oriented to a learner-oriented approach to teaching. The role of teachers’ collective learning processes. (Doctoral Thesis) Tilburg University, The Netherlands https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/26363932/Assen_From_a_teacher_oriented_27_06_2018.pdf
 • Assen, J. H. E., Koops, H., Meijers, F., Otting, H., & Poell, R.F. (2018). How can dialogue support teachers’ professional development? Harmonising multiple teacher I-positions. Teaching and Teacher Education, 73, 130-14.
 • Assen, J. H. E., Meijers, F., Otting. H., & Poell, R. F. (2016). Explaining discrepancies between teacher beliefs and teacher interventions in a problem-based learning environment: A mixed method study. Teaching and Teacher Education, 60, 12-23.
 • Assen, J. H. E., Meijers, F., Otting, H., & Poell, R.F. (2016). Teacher interventions in a problem-based hospitality programme. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 19, 30-40.
 • Assen, J. H. E., & Zwaal, W. (2013). The evaluation of career-oriented dialogues in a social constructivist learning environment. Research in Hospitality Management, 3(1), 51-57.

Lectoraat

Design Based Education

Uitgelicht project

Activators for Change: moving to DBE Design Based Learning Study

De doelen van dit project zijn inzicht krijgen op welke manier Design Based Learning Study docenten ondersteunt pedagogische-didactische interventies te ontwerpen, toe te passen en te evalueren en inzicht krijgen in collectief leerprocessen van docenten.