Studenten Finse, Franse en Sloveense hogeschool denken met NHL Stenden-studenten na over nieuwe campus Terschelling

Afbeelding
Studenten denken na over gebied rond nieuwe campus Terschelling

Neptune is al meer dan 25 jaar een multidisciplinaire samenwerking tussen een aantal technische opleidingen van vier hogescholen in Europa: NHL Stenden, Savonia (Kuopio Finland), UM (Maribor Slovenië) en Ecam Lasalle (Lyon, Frankrijk). De nadruk in de samenwerking ligt op 'built environment', de bebouwde omgeving. Dit jaar kwamen vanuit elke hogeschool studenten en docenten van 1 maart tot en met 8 maart 2024 bijeen op Terschelling. 

Ze dachten na over de invulling van het landschap rondom de daar nieuw te realiseren onderwijs- en onderzoeksfaciliteit. Hun levensechte opdracht was om slimme ontwerpoplossingen te ontwikkelen die uitdagen tot ontmoeting én de landschappelijke waarden versterken. In een week tijd werkten de studenten naar een eindpresentatie toe, waarna een jury van experts en belanghebbenden het winnende plan selecteerde.

Unieke ideeën om mee verder te gaan

De studenten werden ingedeeld in zes groepjes, die allemaal met prachtige ideeën kwamen. Een veilige, tegen overstromingen beschermende schuilplaats in een duin met aan de andere kant een amfitheater. Een drijvende brug die zich aanpast aan het getij samen met een uitgebreide kwelder voor de zeldzame flora en fauna. Het hergebruiken van bestaande bouw voor een uniek pad door de natuur. Het gebruik van enkel dennenhout en visnetten voor een brug waar de bezoeker een combinate van wind, wild leven en water beleeft. En nog veel meer. Het team de 'Stroopwafels' wisten zich te onderscheiden met een bruikbaar, iconisch ontwerp waarin mens en natuur ongemerkt gescheiden zijn.

Als jury zijn we onder de indruk van de diepgang, visie en gekozen oplossingen. De zichtbare meerwaarde van internationale samenwerking was doorslaggevend voor de geleverde kwaliteit. 
Aldus Johan Thijssen, voorzitter van de jury

Gemeente Terschelling, stichting FB Oranjewoud en NHL Stenden Hogeschool die in maart 2023 een intentieovereenkomst ondertekenden, nemen de ontwerpen mee in de gids voor de architectenselectie. Eén van de vervolgstappen richting de nieuwe campus op Terschelling. Het doel is een brede kenniscampus waar NHL Stenden en andere kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, waddengastronomie, duurzaam toerisme en klimaatadaptatie.

 

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...