Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

11 Duurzame steden en gemeenschappen

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Een van de doelen van de elfde SDG is dat er voor 2030 voor iedereen toegang moet zijn tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren. NHL Stenden zet zich hier op verschillende manieren voor in.

Milieubewust faciliteren

We proberen onze studenten zo goed mogelijk te faciliteren en dan natuurlijk het liefst milieubewust. Als duurzame hogeschool bouwen we elke dag aan een duurzame gemeenschap. Zo bieden wij naast huisvesting voor onze studenten ook gratis koffie en hebben wij Dopper Watertappunten verspreid op meerdere locaties van de hogeschool om het vullen van herbruikbare flessen aan te moedigen. In ons Strategisch Huisvestingsplan maken we onze huisvesting klaar voor de toekomst, waarin we duurzaam omgaan met energie. En studenten van het NHL Stenden Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)? Zij wonen de eerste twee jaar op campus en kunnen dagelijks een warme maaltijd eten in het restaurant. Ze schrijven zich hier vooraf bewust voor in via een app en waarderen de maaltijden, om zo voedselverspilling te voorkomen. 

“Dit helpt ons om milieubewustzijn te vergroten, duurzaamheidsbeleid concreet te maken en een positieve impact te creëren.”

  - Victoria Snouck Hurgronje, aanjager duurzaamheid binnen NHL Stenden

Onderwijs en onderzoek

We bieden meerdere minoren aan onze studenten waarin zij zich bezighouden met duurzame gemeenschappen en het bouwen van duurzame omgevingen. Het lectoraat Sociale Kwaliteit richt zich er op dat mensen hun mogelijkheden kunnen benutten, zichzelf kunnen ontplooien en op die manier zelf ook weer kunnen bijdragen aan hun omgeving, zoals het eigen sociaal netwerk, de buurt, het dorp en de samenleving. Meer weten? Kijk dan hieronder.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap