Afbeelding
lectoraat sociale kwaliteit nhl stenden jolanda tuinstra

Sociale Kwaliteit

Mensen zijn sociale wezens. Onderling contact is goed voor onze gezondheid en ons welbevinden. Het geeft ons het gevoel dat we ertoe doen, stelt ons gerust en maakt ons vrolijk. Daarbij is er een continue wisselwerking tussen mensen en hun sociale omgeving. Daarover gaat sociale kwaliteit: de mate waarin mensen mee kunnen doen in de samenleving, op een manier die bij hen past en die hen goed doet. De centrale vraag van het lectoraat is: hoe kunnen we samen leren, onderzoeken en werken aan sociale kwaliteit? 

Sociale kwaliteit maakt dat mensen hun mogelijkheden kunnen benutten, zichzelf kunnen ontplooien en op die manier zelf ook weer kunnen bijdragen aan hun omgeving, zoals het eigen sociaal netwerk, de buurt, het dorp en de samenleving. Daarbij kijken we naar vier belangrijke voorwaarden. Allereerst heeft sociale kwaliteit te maken met sociaal economische zekerheid: ben je verzekerd van huisvesting, zinvolle dagactiviteiten en voldoende inkomen? De tweede voorwaarde is sociale inclusie: kun je meedoen in de samenleving? De derde is sociale cohesie: ben je verbonden met de mensen om je heen en uit je omgeving? De laatste voorwaarde is sociale empowerment: krijg je de ruimte om je te ontwikkelen en je talenten te benutten?

Wat is sociale kwaliteit?

Werkveld

Binnen het lectoraat werken we actief samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en bewoners. Al deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen. 

Onderzoek

Vraagstukken op het gebied van sociale kwaliteit vormen het uitgangspunt voor al onze activiteiten. Dat gebeurt vaak vanuit een vraag uit de praktijk, of we zoeken zelf actief de samenwerking op met partners in het werkveld en de doelgroep waar het project of het onderzoek zich op richt. Samen leren en onderzoeken staat in ons lectoraat centraal. We maken volop gebruik van ontwerpgericht en mensgericht onderzoek, waarbij de doelgroep actief meedoet. Co-creatie staat binnen ons lectoraat voorop.

Onderzoek door studenten
Een voorbeeld van een project waarin studenten zeer actief zijn, zijn de Ateliers Sociaal Domein. Dat zijn verzamelplekken voor studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen. Studenten gaan aan de slag met deelvragen binnen een groter project. Zo kunnen ze nu alvast kennismaken met praktijkgericht onderzoek, bekeken vanuit verschillende disciplines. Dat gebeurt op basis van een vraag uit de praktijk, samen met verschillende partners uit die praktijk, waarbij tussentijdse inzichten en resultaten direct in het werkveld worden getest en gebruikt.

Team

Sinds 2020 is Jolanda Tuinstra lector Sociale Kwaliteit bij NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat wordt gevormd door de lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Met de huidige kenniskring heeft het lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit ieder lid op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het lectoraat.

Inauguratie Jolanda Tuinstra

Op donderdag 23 mei vond de inauguratie van Jolanda Tuinstra plaats. Beluister haar podcast 'Hoe houd je dorpen en wijken leefbaar?' via deze link. Je vindt haar inaugurele rede hier.

Teamleden

 • Jolanda Tuinstra
 • Esther Boersma – sociaal werker bij Wender
 • Richtje Boomsma – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Jeanette Hartman – docent en promovenda
 • Marjolanda Hendriksen – programmaleider Greenwise Campus en onderzoeker
 • Ina Holtrop – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Jaap Ikink – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Krista Jansen – strategisch beleidsadviseur Firda
 • Roos van Veen – projectleider Werkplaats Sociaal Domein Friesland
 • Marja Nijboer – docent-onderzoeker
 • Marcha Hartman – docent en promovenda
 • Feija Schaap – coördinator van een atelier Sociaal Domein en van kennisnetwerk Leeuwarden Oost
 • Paula Veldman – beleidsmedewerker Amaryllis

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over het lectoraat Sociale Kwaliteit? Neem contact met ons op: 

Lector
Jolanda Tuinstra
jolanda.tuinstra@nhlstenden.com
06 831 372 52

Secretariaat
Margriet Dijkstra 
margriet.dijkstra@nhlstenden.com 
06 283 170 08

Bezoekadres
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD  Leeuwarden

Postadres
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...