Sociale Kwaliteit

Sociale Kwaliteit

Mensen zijn sociale wezens. Onderling contact is goed voor onze gezondheid. Het geeft ons het gevoel dat we ertoe doen, stelt ons gerust en maakt ons vrolijk. Daarbij is er een continue wisselwerking tussen mensen en hun sociale omgeving. Daarover gaat sociale kwaliteit: de mate waarin mensen mee kunnen doen in de samenleving, op een manier die bij hen past en die hen goed doet. Vanaf 1 maart 2020 is het lectoraat Sociale Kwaliteit gestart. De centrale vraag van het lectoraat is: hoe kunnen we samen leren, onderzoeken en werken aan sociale kwaliteit?

Sociale kwaliteit maakt dat mensen hun mogelijkheden kunnen benutten, zichzelf kunnen ontplooien en op die manier zelf ook weer kunnen bijdragen aan hun omgeving, zoals het eigen sociaal netwerk, de buurt, het dorp en de samenleving. Daarbij kijken we naar vier belangrijke voorwaarden. Allereerst heeft sociale kwaliteit te maken met sociaal economische zekerheid: ben je verzekerd van huisvesting, zinvolle dagactiviteiten en voldoende inkomen? De tweede voorwaarde is sociale inclusie: kun je meedoen in de samenleving? De derde is sociale cohesie: ben je verbonden met de mensen om je heen en uit je omgeving? De laatste voorwaarde is sociale empowerment: krijg je de ruimte om je te ontwikkelen en je talenten te benutten?

Werkveld

Met wie werken we samen?
Binnen het lectoraat Sociale Kwaliteit werken we actief samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en bewoners. Al deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen, zoals onze ateliers.

Werkplaats Sociaal Domein Friesland
In de ateliers Sociaal Domein werken studenten vanuit verschillende opleidingen, onderzoekers, docenten en vertegenwoordigers van gemeenten en welzijnsorganisaties samen aan het oplossen van lokale praktijkvraagstukken. Op dit moment zijn er zes ateliers Sociaal Domein, verspreid over de provincie, in de gemeenten Oosterwolde, Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen. Daarnaast is er een atelier Sociaal Domein in samenwerking met GGD Friesland.

Onderzoek

Vraagstukken op het gebied van sociale kwaliteit vormen het uitgangspunt voor onze onderzoeken. Dat gebeurt vaak vanuit een vraag uit de praktijk, of we zoeken zelf actief de samenwerking op met partners in het werkveld en de doelgroep waar het onderzoek zich op richt. Samen leren en onderzoeken staat in ons lectoraat centraal. We maken volop gebruik van participatief onderzoek, waarbij de doelgroep actief meedoet. Co-creatie staat binnen ons lectoraat voorop.

Onderzoek door studenten
Het atelier Sociaal Domein is een verzamelplek voor studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen. Studenten gaan aan de slag met deelvragen binnen een groter project. Zo kunnen ze nu alvast kennismaken met praktijkgericht onderzoek, bekeken vanuit verschillende disciplines, waarbij het resultaat direct in het werkveld wordt getest en gebruikt.

PIANO (professionele interventies arbeid en onderwijs)
Hoe kun je jongeren die langdurig thuis zitten beter begeleiden op hun route naar school en/of werk? Dat is de vraag die centraal staat binnen het project PIANO. Samen met diverse consulenten in Friesland ontwikkelen we in een leernetwerk, een gezamenlijke professionele werkwijze om jongeren met een uitkering vanuit de Participatiewet te begeleiden richting school en/of werk. De jongeren hebben zelf ook een actieve rol in het vormgeven van prototypes van de werkwijze. Het resultaat wordt een werkwijze met daaraan gekoppeld een soort gereedschapskist met trajecten, kennis en aandachtspunten waarmee je jongeren in beweging kunt krijgen. De werkwijze bevat elementen die essentieel zijn om in te zetten en de gereedschapskist bevat elementen die je afhankelijk van de jongere en de situatie waar hij/zij in zit, inzet. Hierbij gaat het om maatwerk.

Het geheim van Sociaal Werk
Welke ervaringen hebben mensen met sociaal werk? Wat vinden zij daarin belangrijk en op welke manier draagt sociaal werk bij aan hun sociale kwaliteit? Deze vragen onderzoeken we in het lectoraat. Onder andere in een project samen met de Tintengroep, waarin ook studenten van de opleiding Social Work meedoen. Vanuit het perspectief van de cliënt proberen we te achterhalen wat volgens hen het geheim van sociaal werk is.
Lees meer >

Projecten

Initiatieven verzamelen en delen over sociale kwaliteit in coronatijd
De maatregelen in de coronatijd, waardoor we allemaal thuiswerken en sociale afstand houden tot elkaar, hebben gevolgen voor de sociale kwaliteit. Aan de ene kant komt de sociale kwaliteit onder druk te staan en aan de andere kant ontstaan er allerlei kleine en grote initiatieven die de sociale kwaliteit een boost geven. Met het lectoraat verzamelen we deze mooie initiatieven en delen ze, zodat we er van kunnen leren.

Over de drempel
Samen met de gemeente Leeuwarden werken we aan het programma ‘Over de drempel’, dat als doel heeft om mensen te stimuleren mee te doen aan activiteiten in de wijk en elkaar te ontmoeten. Deelnemers aan dit project doen zelf actief mee om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door interviews te houden. Zo creëren we co-onderzoekers in de wijk.

Team

Sinds 2020 is Jolanda Tuinstra lector Sociale Kwaliteit aan NHL Stenden Hogeschool. Ze richt zich als onderzoeker op de kwaliteit van leven van individu en collectief, en de wisselwerking tussen informele en formele relaties.

Leden van de kenniskring Sociale Kwaliteit

 • Joop Abma – sociaal werker bij Zienn
 • Ieta Berghuis – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Richtje Boomsma – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Haitske Dijkstra – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Margriet Dijkstra – ondersteuning lectoraat
 • Ina Holtrop – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Jaap Ikink – docent-onderzoeker en coördinator van een atelier Sociaal Domein
 • Bart de Jager – projectleider Werkplaats Sociaal Domein Friesland
 • Elles Kooij – ondersteuning lectoraat
 • Marja Nijboer – docent-onderzoeker
 • Annelies Rietdijk – docent-onderzoeker
 • Marike Scholten – docent en ontwikkelaar Friesland College
 • Jolanda Tuinstra – lector Sociale Kwaliteit
 • Paula Veldman – beleidsmedewerker Amaryllis

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Sociale Kwaliteit? Neem contact op met Margriet Dijkstra, margriet.dijkstra@nhlstenden.com of bel met 06 283 17 008.