De lectoraten binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn hebben als missie: “Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Burgers met een ondersteuningsvraag worden in een zo vroeg mogelijk stadium herkend en ontvangen kwalitatief goede hulp.” Vanuit de onderzoekgroep Zorg & Welzijn geven de lectoraten invulling aan de verbinding met het werkveld vanuit het thema Vital Regions. Zo dragen we met elkaar bij aan een vitale samenleving in de regio’s waar je onze locaties vindt.

Afbeelding
interesse-zorg-welzijn.jpg

Lectoraten

Bekijk alle lectoraten die vallen binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn

Evenementen

‏‏‎ ‎
Afbeelding
Placeholder-608x312px-turquoise