Dr. Feija Schaap studeerde Andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd op persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Afbeelding
Feija Schaap

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De combinatie van een verstandelijke beperking en dementie is een nieuw fenomeen, waar nog relatief weinig over bekend is.

“Met mijn onderzoek heb ik een brug proberen te slaan tussen reguliere dementiezorg en de zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking. In 2019 ben ik hier op gepromoveerd. Voordat ik met dit onderzoek begon, had ik voornamelijk ervaring met onderzoek op het gebied van welzijn, jongeren en verslaving en met belangenbehartiging van patiënten bij zorginstellingen en zorgverzekeraars.”

Je stem laten horen

“De rode draad in mijn werk is dat het altijd draait om de meningen, belangen en participatie van mensen in een min of meer kwetsbare of gemarginaliseerde positie. Of het nu kinderen zijn die in het ziekenhuis liggen, dakloze mensen in een heroïneproject of thuiswonende ouderen die zorg op afstand krijgen van een thuiszorgorganisatie.”

“Uit mijn promotieonderzoek bleek onder andere het belang van interprofessioneel leren en werken. Daarom heb ik hierna onderzoek gedaan naar interprofessionele leernetwerken waaraan professionals uit het zorg- en welzijnsdomein samen van elkaar leerden van casussen uit de praktijk.”

“In het Talmalectoraat doe ik op dit moment een postdoc-onderzoek naar kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen ten gevolge van de coronapandemie. Daarnaast ben ik voor het lectoraat Sociale Kwaliteit coördinator van één van de zes ateliers Sociaal Domein, een interprofessionele leeromgeving waar studenten van tien verschillende opleidingen, gemeenten en praktijkpartners samen leren en werken aan een ingewikkeld sociaal probleem van een gemeente.”

“Deze werkzaamheden combineer ik met een ander postdoc-onderzoek waar ik op een ontwerpgerichte manier interprofessioneel leren en werken binnen en buiten de hogeschool wil faciliteren en bestendigen. Tot slot ben ik docent in de afstudeerfase van de opleiding Social Work.”

Publicaties

  • Schaap, F., Dijkstra, G., Reijneveld, M., & Finnema, E. (2021). Use of dementia care mapping in the care for older people with intellectual disabilities: A mixed‐method study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(1), 149-163. https://doi.org/10.1111/jar.12794
  • KE Evenboer, FD Schaap (2020). Inventarisatie van de ervaringen en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school: een participatief jongerenonderzoek op het Friesland College, fase 2 en 3. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, NHL Stenden Hogeschool.
  • Schaap, F. (2019). Towards a person-centred approach for older people with intellectual disabilities: the use and effect of Dementia Care Mapping. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.102982781
  • Schaap, F. D., Finnema, E. J., Stewart, R. E., Dijkstra, G. J., & Reijneveld, S. A. (2019). Effects of Dementia Care Mapping on job satisfaction and caring skills of staff caring for older people with intellectual disabilities: A quasi-experimental study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(5), 1228-1240. https://doi.org/10.1111/jar.12615
  • Schaap, F. D., Dijkstra, G. J., Stewart, R. E., Finnema, E. J., & Reijneveld, S. A. (2019). Effects of Dementia Care Mapping on well-being and quality of life of older people with intellectual disability: A quasi-experimental study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(4), 849-860. https://doi.org/10.1111/jar.12576
  • Schaap, F., Dijkstra, G., Fokkens, A., Reijneveld, S., & Finnema, E. (2018). Dementia care mapping to support staff in the care of people with intellectual disability and dementia: a feasibility study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(6), 1071-1082. https://doi.org/10.1111/jar.12464
  • Schaap, F., Dijkstra, G., Finnema, E., & Reijneveld, S. (2018). The first use of dementia care mapping in the care for older people with intellectual disability: A process analysis according to the RE-AIM framework. AGING & MENTAL HEALTH, 22(7), 912-919. https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1401582

Lectoraat