Drs. Feija Schaap

Drs. Feija Schaap studeerde Andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt nu aan haar promotieonderzoek Dementia Care Mapping in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie.

“Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Als gevolg daarvan komt dementie ook steeds vaker voor. Zorgprofessionals blijken niet altijd even goed te kunnen anticiperen op gedragsveranderingen die bij dementie komen kijken. De combinatie van verstandelijke beperking en dementie is een nieuw fenomeen, waar nog relatief weinig over bekend is. Dit maakt mijn onderzoek erg bijzonder en relevant.”

“In 2013 ben ik gestart met het onderzoek Dementia Care Mapping in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Voordat ik met dit onderzoek begon, had ik voornamelijk ervaring met onderzoek op het gebied van welzijn, jongeren en verslaving en met belangenbehartiging van patiënten bij zorginstelling en zorgverzekeraars. De rode draad in mijn werk is dat het altijd draait om de meningen, belangen en participatie van mensen in een min of meer kwetsbare of gemarginaliseerde positie. Of het nu kinderen zijn die in het ziekenhuis liggen, dakloze mensen in een heroïneproject of ouderen die zorg op afstand krijgen van een thuiszorgorganisatie.”

Je stem laten horen

“Oudere mensen met een verstandelijke handicap zitten ook in een kwetsbaardere situatie. Zij bevinden zich al hun hele leven in een afhankelijkere positie, wat versterkt wordt wanneer zij daarbij dementie krijgen en niet altijd meer goed begrepen worden door hun omgeving. Ik vind het belangrijk dat hun stem gehoord wordt. De link met het praktijkveld is in mijn promotieonderzoek dan ook heel duidelijk aanwezig.”

“Ook het onderwijs betrekken we actief bij Dementia Care Mapping. Verschillende studenten hebben hun afstudeerscriptie bij mij gedaan of helpen mee bij het uitvoeren van het onderzoek. Zo kunnen ze alvast proeven aan het doen van onderzoek en ontdekken ze dat het eigenlijk heel interessant is. Het is mooi om te zien dat ze onderzoek veel leuker en minder ‘eng’ vinden dan ze van tevoren dachten, en dat er uiteindelijk een mooi en bruikbaar onderzoeksverslag ligt!”

Lectoraat