Afbeelding
nwc de opstap
Afbeelding
nwc de opstap

De waarde van netwerkcentrum De Opstap in St Jacobiparochie zichtbaar gemaakt

Projectleider
Ina Holtrop
Looptijd
najaar 2020 t/m heden
Domeinen
Zorg en Welzijn

Sinds november 2020, middenin in de coronapandemie opende het netwerkcentrum De Opstap in St Jacobiparochie haar deuren. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in het dorp. Een plek waar iedereen mee mag en kan doen, gezien wordt en van betekenis kan zijn voor een ander.

Bertina Algra, alumnus sociaal werk van NHL Stenden Hogeschool, nam het initiatief en vroeg aan het lectoraat Sociale Kwaliteit om de waarde van het initiatief zichtbaar te maken. Bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Wat is de aanleiding voor het project?

Bertina Algra zag in haar dorp een toename van ‘huizen met dichte gordijnen en verwaarloosde tuinen’. Ze had geen idee wie er woonden. Voor haar opleiding verdiepte ze zich in sociale cohesie en sociale inclusie. Ze belde aan en ging in gesprek met de mensen die open deden. Uit alle gesprekken die ze voerde trok ze de conclusie dat een laagdrempelige ontmoetingsplek nodig was in het dorp. Diezelfde geluiden hoor ze ook van professionals in het dorp en van een beleidsmedewerker van de gemeente.

Bertina kreeg van de gemeente twee jaar de tijd om haar idee werkelijkheid te laten worden, in een leegstaande school, De Opstap. Daarbij kreeg ze de opdracht om in die twee jaar de waarde zichtbaar te maken, bekeken vanuit verschillende perspectieven: van deelnemers, vrijwilligers en netwerkpartners in en buiten het dorp.

Welk probleem lost het project op? 

Netwerkcentrum De Opstap draagt bij aan het versterken van sociale kwaliteit van inwoners en de gemeenschap van het dorp.

Het project heeft samen met deelnemers, vrijwilligers en netwerkpartners op een ontwerpgerichte manier zichtbaar gemaakt welke betekenis en waarde De Opstap heeft. Deze bevindingen zijn geduid in het raamwerk van Sociale Kwaliteit, een en ander is gebundeld in een onderzoeksrapport en gepresenteerd aan de gemeente.

Inmiddels zijn de 2 ‘pioniersjaren’ voorbij en is De Opstap niet meer weg te denken.

Wie is het projectteam?

  • Ina Holtrop

  • Jolanda Tuinstra

  • Antsy Hogenhuis

  • Studenten NHL Stenden Hogeschool

Sinds 2023 zijn studenten social work actief in De Opstap.

Hoe pakt het projectteam dat aan? 

Docent-onderzoeker Ina Holtrop heeft het onderzoek uitgevoerd – samen met studenten – vooral door aanwezig te zijn en ontwerp- en mensgericht met de deelnemers, de vrijwilligers en netwerkpartners in het dorp op zoek te gaan naar antwoorden en inzichten op de vraag “wat is de waarde van dit netwerkcentrum, deze ontmoetingsplek?”. Dat leverde naast 13 posters van individuele deelnemers waarin zij zichtbaar maken welke waarde De Opstap voor hen heeft ook korte verhalen op van 11 netwerkpartners. De inhoud van alle verhalen hebben we met elkaar geduid met behulp van de conditionele factoren van Sociale Kwaliteit: sociaal economische zekerheid, sociale cohesie, sociale inclusie, sociale empowerment.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

Uit het onderzoek blijkt dat De Opstap in St Jacobiparochie een betekenisvolle ontmoetingsplek is. De conditionele factoren van Sociale Kwaliteit bieden een manier van ordenen om de waarde van de ontmoetingsplek zichtbaar te maken, bekeken vanuit die verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld bekeken vanuit Ayana, 41 jaar, zes jaar geleden kwam zij uit Eritrea in St Jacobiparochie. Zij zegt – ik citeer - “Ik kom bijna elke dag bij De Opstap. Voel daar geluk en het is gezellig”.

Publicaties

Afbeelding
Betekenis in Beeld - De Opstap

Betekenis in Beeld - De Opstap

De betekenis in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...