Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

10 Ongelijkheid verminderen

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 10 Ongelijkheid verminderen

Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur. Lees hieronder wat we bij NHL Stenden hieraan doen.

We staan voor de uitdaging om ongelijkheid te verminderen binnen onze samenleving. Gelijke kansen voor werken en studeren zijn immers voorwaarden voor een goed werkende maatschappij. Bij NHL Stenden dragen we daar een steentje aan bij binnen ons onderwijs, onderzoek, maar ook hogeschoolbreed.

Inclusief onderwijs

Studenten hebben een intern platform IDARE voor inclusiviteit en intercultureel begrip en daarnaast bieden we verschillende minoren over inclusief onderwijs. Ons Inclusive Community Lab werkt samen met studenten om ongelijkheid en armoede tegen te gaan. Dit doen ze niet op school, maar in de wijk, waar het allemaal speelt.

Onderzoek

Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid zet zich voor kansengelijkheid en inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen – ongeacht hun talige en culturele achtergrond – de mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen tot sociale, taalvaardige en kritische burgers. Lector Joana Duarte toont met haar onderzoek aan dat het gebruik van de moedertaal van essentieel belang is voor de ontwikkeling van leerlingen.

„Als juf probeert zich in de andere taal te verdiepen, geeft dat bij het kind een gevoel van veiligheid. Kinderen kunnen beter leren en zijn minder bezorgd dat ze dingen slecht uitspreken of begrijpen.” - Joana Duarte, lector Meertaligheid & Geletterdheid

Meer weten over onze activiteiten die kansengelijkheid en inclusiviteit bevorderen? Kijk dan hieronder.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap