Afbeelding
Inclusive Community Lab project header
Afbeelding
Inclusive Community Lab project header

Inclusive Community Lab Fryslân

Projectleider
Ellen de Bruin
Looptijd
2020 t/m heden
Domeinen
Zorg en Welzijn

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens krijgt te maken met armoede en ernstige schulden. Een groot maatschappelijk probleem. En daar willen we bij NHL Stenden graag mee aan de slag. Niet vanuit de veilige collegezaal, maar vanuit het hart van de samenleving. In ‘Gewoon bij Truus’, werken onze studenten samen mét bewoners, bedrijven en organisaties aan duurzame oplossingen om armoede de wereld uit te helpen.   

Wat is de aanleiding voor het project?

‘Maar, wát heeft Truus eraan?’: het is de vraag die je in het Inclusive Community Lab Fryslân (ICLF) geregeld hoort. Truus staat hier symbool voor een grote groep Nederlanders die met armoede en schulden te maken heeft. ‘Een meerkoppig probleem dat lastig te doorbreken is’, vertelt Ellen de Bruin, teamleider Social Work bij de Academie Social Studies. ‘Eenzaamheid, kansenongelijkheid, fysieke en psychische problemen: armoede en schulden komen nooit alleen. Ze hebben hierdoor enorme impact op het leven van mensen. Niet voor niets dat de Verenigde Naties de beëindiging van armoede tot de belangrijkste Sustainable Development Goal heeft bestempeld. En nee, dit lukt niet alleen met een zak geld of extra schuldhulpverlening.’

Dicht op de doelgroep 

Dit was voor drie academies - Economie en Logistiek, International Business Administration en Social Studies – reden om met dit thema aan de slag te gaan. Niet vanuit de collegezaal, maar vanuit het hart van de samenleving. ‘Wij willen studenten een levensechte onderwijssetting bieden. Met opdrachten uit het echte leven, mét de mensen om wie het gaat’, vertelt Tinke Noest, kwartiermaker en docent Social Work.

Midden in de wijk

Die plek werd in 2020 gevonden in ‘De Doas’, middenin de Leeuwarder wijk Huizum-West. De Bruin: ‘Deze wijk biedt een prachtige doorsnede van onze samenleving. Van huishoudens met een ruime of smalle beurs; van jonge gezinnen tot alleenstaande ouderen. Daarnaast vind je op de locatie tal van andere organisaties die interessant zijn om mee samen te werken.’ De plek werd gedoopt tot ‘Gewoon bij Truus’. Studenten kunnen hier vijf dagen per week werken aan hun (onderzoeks)projecten, bijeenkomsten organiseren of bewoners ontvangen.’ 

Elkaars taal leren spreken

Bijzonder is dat studenten vanuit verschillende disciplines elkaar hierbij helpen. Bij armoedebestrijding denk je aan Social Work, maar niet meteen aan Economics of Business Administration. De Bruin: ‘Een student Accountancy leert hoe je financieel in control moet zijn. En die gaat bij ons aan de slag met de student Social Studies die juist wordt opgeleid om met mensen te werken die het niét voor elkaar hebben. De één leert naar de mens achter de cijfers te kijken, de ander om verder te kijken dan regulier welzijnswerk. Beide perspectieven zijn nodig.’ 

Voornaamste opbrengsten en resultaten

Onderhand zijn ruim honderd studenten met ruim twintig projecten aan de slag. Noest: ‘Zo kwam de Gemeentelijke Kredietbank bij ons met de vraag om te onderzoeken waarom mensen met schulden vaak pas na vijf jaar bij ze aankloppen. Voor de Belastingdienst zijn wij bezig met een project om de communicatie richting de doelgroep – waar veel laaggeletterdheid voorkomt - te verbeteren.  Voor het komende jaar staan er meer interessante projecten op de rol. De Bruin: ‘Zo haken wij aan hij de aanpak Leeuwarden-Oost: één van de 16 aandachtsgebieden in Nederland.’  

Kortom, genoeg te doen. Neemt niet weg dat het ICLF openstaat voor nieuwe samenwerkingen en onderzoeksvragen. Noest: ‘Om ondernemende en wereldwijze studenten op te leiden én om als hogeschool zelf te leren. Maar bovenal om op deze manier écht een verschil te maken voor Truus, en velen met haar.’

Het Inclusive Community Lab Fryslân past bij een van de speerpunten van NHL Stenden, namelijk bouwen aan Vitale Regio’s. Het lectoraat Sociale Kwaliteit speelt hierin een cruciale rol. Hierin onderzoeken wetenschappers, docenten, studenten en het werkveld hoe we de sociale kwaliteit van mensen, dorpen, steden én regio’s kunnen versterken.