Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

8 Waardig werk en economische groei

Sustainable Development Goals
Afbeelding
8 Waardig werk en economische groei

Sustainable Development Goal 8 gaat over economische groei. Die is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Bij NHL Stenden zetten we hoog in op waardig werk en leren we studenten hier ook op een verantwoordelijke manier naar te kijken. 

Binnen Vital Regions werken we bij NHL Stenden via onderwijs en onderzoek actief aan het verduurzamen van processen. Het lectoraat Green Economics & Process Optimization onderzoekt bijvoorbeeld hoe we dit beter kunnen bewerkstelligen én waarborgen. Maar niet alleen docent-onderzoekers, ook onze studenten dragen bij aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken via minoren, of als stagiair en afstudeerder bij bedrijven.

Duurzaamheid en Vitale Economie

We bieden verschillende minoren die raken aan circulaire economie en toekomstbestendig ondernemen. Daarnaast is binnen onze onderzoeksgroep Vitale Economie lector Green Economics & Process Optimization Matthias Olthaar op meerder vlakken actief betrokken bij onderzoek naar en het creëren van bewustzijn over de noodzaak om te verduurzamen in het bedrijfsleven. Aleid Brouwer werkt als lector Betekenisvol Ondernemen aan het ontwikkelen van kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepeneurial ecosystems.

Ik denk dat het goed is om samen de schouders eronder te zetten en de ongemakkelijke waarheden onder ogen durven te zien. Dan kunnen we ook kijken naar onze kansen die de toekomst biedt – zonder naïef te zijn. - Matthias Olthaar, lector Green Logistics

Meer weten over onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten binnen deze SDG? Kijk dan hieronder.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap