Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

5 Gendergelijkheid

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 5 Gendergelijkheid

De vijfde SDG gaat over Gendergelijkheid. Hierin staat beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur centraal. Een andere specifieke doelstelling is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen. Bij NHL Stenden besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan.

We willen een inclusieve hogeschool zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Daarom moeten we samen ons best doen om een inclusieve werk- en studieomgeving te faciliteren. De werkgroep IDARE (Inclusion, Diversity, Anti Racism en Equity) speelt een grote rol om ons hier scherp op te houden.

Kunnen zijn wie je bent is voor mij één van de belangrijkste waarden van onze hogeschool. Alle studenten en medewerkers zijn welkom bij NHL Stenden, ongeacht achtergrond of geslacht.

 

-Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur

IDARE

De werkgroep IDARE is opgezet ter bevordering van een inclusieve leer- en werkomgeving waarin iedereen zich gelijkwaardig behandeld voelt, waarin respect de norm is en diversiteit wordt omarmd. Deze groep bestaat uit studenten en medewerkers vanuit diensten en onderwijs.

Gender Equality Plan

Met het ondertekenen van het Gender Equality Plan onderstreept NHL Stenden het belang van genderdiversiteit en inclusie en commiteren wij ons eraan om in lijn met deze openbare verklaring de toepassing van de prinicipes van gelijke kansen te bevorderen en zorg te dragen voor een veilige leer- en werkomgeving. Dit Gender Equality Plan geeft inhoud aan deze openbare verklaring.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap