Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

14 Leven in het water

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 14 Leven in het water

Binnen ons onderwijs, onderzoek, én binnen onze eigen muren leveren we actief bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Zo werken we samen aan een duurzame omgeving voor onze studenten, medewerkers en samenwerkingspartners. Nieuwsgierig? Kijk hieronder hoe wij op verschillende vlakken bijdragen aan elke SDG.

Een term die je vaak hoort wanneer het over klimaatverandering gaat is 'plastic soep'. Inmiddels weet iedereen wat ermee wordt bedoeld: de stromen plastic zwerfafval in onze zeeën en oceanen. Plastic hoort niet in water thuis. Oplossingen zijn hard nodig, zoals recycling en minder plastic gebruiken. In de kantines van NHL Stenden doen we hieraan mee: hier is geen plek voor plastic.

Onderwijs en onderzoek

Gezonde en leefbare zeeën en oceanen zijn belangrijk voor de wereld om ons heen. Daar moeten we met z'n allen hard(er) voor (blijven) werken. Het is een uitdaging die we bij NHL Stenden graag aangaan. Daarom doen we binnen onderwijs en onderzoek veel met 'leven in het water'.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap