Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op iemands presteren. Lees hieronder hoe we ons bij NHL Stenden inzetten voor SDG 16.

Bij NHL Stenden staat veiligheid hoog in het vaandel: we willen dat iedereen zich op onze locaties veilig voelt. Daar doen we verschillende dingen voor, zoals het beveiligen van onze campus en het in stand houden van een actieve bhv-organisatie door op te leiden, te trainen en te oefenen.

Helaas is veiligheid niet overal in de wereld en Europa vanzelfsprekend. De mate van veiligheid verschilt per land en kan grote impact hebben op het welzijn en de welvaart van mensen. Daarbij zijn we geneigd te kijken naar het buitenland, zoals Qatar en China, maar "ook in Nederland staan de mensenrechten onder druk."

Veiligheid in onderwijs en onderzoek

Veiligheid is een belangrijk goed binnen de bedrijfsvoering van onze hogeschool. Ook in ons onderwijs en onderzoek komt (on)veiligheid aan bod.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap