Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

1 Geen Armoede

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 1 Geen armoede

De eerste SDG is gericht op de afname van armoede in al haar vormen en dat is nodig. Eén op de vijf Nederlandse huishoudens krijgt te maken met armoede en ernstige schulden. Een groot maatschappelijk probleem. Bij NHL Stenden gaan we daar graag mee aan de slag. Met duurzame studentenprojecten om armoede de wereld uit te helpen en met ondersteuning van haar eigen studenten en medewerkers.

Onderwijs

Binnen het onderwijsaanbod besteden we bij NHL Stenden aandacht aan SDG 1 met minoren waarin studenten actief aan de slag gaan met bewustwording op het gebied van armoede, maar óók hoe armoede aan te pakken binnen het ondernemerschap.

Bekijk hier de minoren die aandacht besteden aan SDG 1:

digilink Drenthe header

Betekeniseconomie

Tijdens deze minor krijg je inzicht in de drie 3 W’s (Welvaart, Welbevinden en welzijn) en hoe ze meer in balans gebracht kunnen worden
CfE studenten

Social Entrepeneurship

Leren hoe ondernemerschap kan worden gebruikt om achtergestelde gemeenschappen te verbeteren en versterken.

Onderzoek en samenwerking

Bij NHL Stenden zoeken we actief de verbinding met het werkveld op, starten we bijzondere samenwerkingen en gebruiken we verrassende methodieken voor onderzoek. Dit doen we niet alleen binnen de muren van onze collegezalen, maar vooral ook daarbuiten in een inspirerende omgeving. Soms midden in de praktijk. Zo werken we samen met onze omgeving aan een duurzame en vitale regio. In ‘Gewoon bij Truus’ werken onze studenten bijvoorbeeld samen mét bewoners, bedrijven en organisaties aan duurzame oplossingen om armoede de wereld uit te helpen.  

Bekijk hier de lectoraten die aandacht besteden aan SDG 1:

Inclusive Community Lab project header

Inclusive Community Lab

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens krijgt te maken met armoede en ernstige schulden. Een groot maatschappelijk probleem. En daar willen we bij NHL Stenden graag mee aan de slag.
publicatie bestaanszekerheid

Lectoraat Sociale Kwaliteit

In het onderzoek van het lectoraat Sociale Kwaliteit speelt het thema armoede in combinatie met bestaanszekerheid een belangrijke rol.

Sustainable Development Goals

Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 6

Schoon water en sanitair

Wij richten ons in Nederland op de waterkwaliteit en efficiënt watergebruik.

Lees meer
schoon drinkwater sanitair
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap