Afbeelding
SDG-header
Afbeelding
SDG-header

6 Schoon water en sanitair

Sustainable Development Goals
Afbeelding
SDG 6 Schoon water en sanitair

De zesde SDG gaat over de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit is goed geregeld in Nederland, daarom ligt de focus in Nederland op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik. Bij NHL Stenden zetten we ons hier op verschillende manieren voor in.

Op onze locaties staan we garant voor duurzame toegang tot water en sanitaire voorzieningen. We hebben daarom sinds kort ook Dopper Watertappunten waar studenten en medewerkers gemakkelijk hun herbruikbare waterflesjes kunnen vullen. Deze opvallende watertappunten houden in een dashboard bij hoeveel plastic wordt bespaard.

“Dit helpt ons om milieubewustzijn te vergroten, duurzaamheidsbeleid concreet te maken en een positieve impact te creëren.”

Victoria Snouck Hurgronje - aanjager duurzaamheid binnen NHL Stenden

Onderwijs en onderzoek

Ook binnen ons onderwijs en onderzoek zoeken we naar manieren om te verduurzamen op het gebied van watertechnologie. Het lectoraat Watertechnologie werkt samen met Wetsus om hier stappen in te maken, maar ook in de minor Waterproof Engineering draagt hieraan bij.

Sustainable Development Goals

Doel 1

Geen armoede

Een groot maatschappelijk probleem dat we graag de wereld uit helpen.

Lees meer
geen armoede
Doel 2

Geen honger

Richt zich op duurzaam en vriendelijk voedsel produceren en minder verspilling.

Lees meer
geen honger
Doel 3

Goede gezondheid en welzijn

Pakt roken, overgewicht en alcoholmisbruik aan. Een bijdrage aan de gezondheid.

Lees meer
goede gezondheid welzijn
Doel 4

Kwaliteitsonderwijs

Ons hoofddoel. Wij zorgen dat men beschikt over kennis en vaardigheden.

Lees meer
kwaliteits onderwijs
Doel 5

Gendergelijkheid

Een gelijke positie in bedrijfsleven en bestuur staat hierbij centraal.

Lees meer
gender gelijkheid
Doel 7

Betaalbare en duurzame energie

Richt zich op technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer
betaalbare duurzame energie
Doel 8

Waardig werk en economische groei

Gaat over de eerlijke inzet en verdeling van kapitaal, arbeid en grondstoffen.

Lees meer
waardig werk economische groei
Doel 9

Industrie innovatie infrastructuur

Gaat over mobiliteit en infrastructuur. Het innoveren en verduurzamen op dit gebied.

Lees meer
industrie innovatie infrastructuur
Doel 10

Ongelijkheid verminderen

Gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen en in ons eigen land.

Lees meer
ongelijkheid verminderen
Doel 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Richt zich op adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten voor iedereen.

Lees meer
duurzame gemeenschappen
Doel 12

Verantwoorde consumptie en productie

Gaat over duurzame productie en consumptie, met een efficiënter grondstoffengebruik.

Lees meer
verantwoorde consumptie productie
Doel 13

Klimaatactie

Richt zich op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis.

Lees meer
klimaatactie
Doel 14

Leven in het water

Richt zich op gezonde en leefbare zeeën en oceanen. Plastic hoort daar niet. 

Lees meer
leven in het water
Doel 15

Leven op het land

Richt zich op het oplossen van conflicterende belangen met oog voor de natuur.

Lees meer
leven op het land
Doel 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Richt zich op vrede en veiligheid. Het ervaren van onveiligheid heeft veel impact.

Lees meer
vrede justitie
Doel 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gaat over de samenwerkingen die nodig zijn om de SDGs te halen.

Lees meer
partnerschap