‘Waterstof opwekken met respect voor de omgeving’

Afbeelding
Water

Het is van cruciaal belang dat water geen beperkende factor wordt en er geen tekorten aan drinkwater ontstaan. Met het lectoraat Waterslim Waterstof richt Dr. Michel Saakes zich daarom op innovatieve methoden om zeewater direct als waterbron te gebruiken voor het maken van waterstof. 

Het lectoraat Waterslim Waterstof richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe methoden voor de elektrolyse van zeewater voor opwekking van groene waterstof. Om de Energietransitie naar groene waterstof te versnellen en geen zoetwaterstress te veroorzaken wordt uitgegaan van zeewater als puur waterbron.

Dit gebeurt niet op de traditionele manier door zeewater volledig te ontzouten tot Ultra Puur Water (UPW), maar door slechts een klein deel van het water aan zeewater te onttrekken. Dit vereist een volledig andere benadering van de gebruikelijke elektrolysemethoden. Aangezien directe elektrolyse van zeewater, zonder voorafgaande maatregelen, leidt tot ongewenste chloorvorming en neerslagen, is het noodzakelijk het gehele proces van waterelektrolyse grondig te heroverwegen.

Met het lectoraat wil Michel Saakes bijdragen aan een duurzame samenleving, gebaseerd op groene elektriciteit en groene waterstof. Saakes: “Dat is alleen mogelijk als we daar aandacht en prioriteit aan geven. Daarbij is het van belang dat we groene waterstof opwekken zonder de watervoorziening uit te putten of het zeewater vervuilen en het leven in zee schaden. Daarom streven we naar het maken van groene waterstof op zee, direct uit zeewater, met respect voor de omgeving.”

Op 7 maart vindt de inauguratie van onderzoeker Michel Saakes als lector van het lectoraat Waterslim Waterstof plaats in Leeuwarden.