NHL Stenden ontvangt Hogeronderwijspremie van 800.000 euro voor het Inclusive Community Lab

Afbeelding
Inclusive Community Lab Fryslân ontvangt Hogeronderwijspremie van 800.000 euro voor

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, reikte de Hogeronderwijspremies donderdag 12 mei uit aan innovatieve projecten in het hbo en wo. Met de premies wil de minister samenwerking en innovaties in het onderwijs waarderen en stimuleren. Het Inclusive Community Lab Fryslân ontving de tweede prijs van 800.000 euro. In het lab werken studenten en docenten van 8 verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem.

Minister Dijkgraaf: “Ik vind het prachtig hoe het Inclusive Community Lab zo sterk verbonden is met de echte praktijk. Omdat het lab midden in de wijk in Leeuwarden staat, werken de studenten direct in de omgeving van de personen waar de vraagstukken over gaan. Armoede is een ontzettend actueel en urgent probleem in onze samenleving. De financiële ongelijkheid in de wereld wordt steeds groter. Het is bijzonder dat in dit lab studenten samen met de mensen om wie het gaat, onderzoek doen naar dit complexe probleem."

Inspirerende leeromgeving

Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden reageert trots: "Het Inclusive Community Lab is een schoolvoorbeeld van hoe wij het onderwijsconcept Design-Based Education door de hogeschool invoeren. Het lab is voor onze studenten een inspirerende leeromgeving buiten de muren van de hogeschool. Door mét de doelgroep samen te werken aan echte problemen, maken studenten rechtstreeks impact op mensen die te maken hebben met schulden en armoede. Ik ben enorm trots op dit docententeam en op hun doorzettingsvermogen en ik ben heel blij met de toekenning van deze prestigieuze prijs."

Andere kijk

Het Inclusive Community Lab Fryslân, dat in de volksmond Gewoon bij Truus heet, is gevestigd in de DOAS in Huizum-West in Leeuwarden. In het lab werken studenten en docenten van 8 verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem. Zo wordt onderzocht waarom mensen met schulden pas aankloppen bij de Kredietbank als ze al jarenlang in grote financiële problemen zitten. Het lab moet met die andere vernieuwende kijk op het probleem, meer effectieve en verrassende antwoorden opleveren waar professionals ook echt iets mee kunnen.