Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht. Handig toch? Maar niet alleen de overheid, ook criminelen maken steeds meer gebruik van digitale middelen. Hoe zorgen we voor een veilige digitale samenleving? In de onderzoeksgroep Cybersafety werkt het gelijknamige lectoraat aan antwoorden op vragen over veiligheid in een digitale samenleving.

Bekijk de informatie