De Universiteit van het Noorden is overal

Onder de naam Universiteit van het Noorden gaat de RUG van Emmen tot Appingedam samenwerkingsverbanden aan met bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen. Zijn het vooral mooie woorden of levert het ook wat op?

Tekst: Rob van der Wal

Ooit moest de universiteit internationaler worden, met als hoogtepunt de plannen voor een Chinese campus in Yantai. Maar onder collegevoorzitter Jouke de Vries is de RUG een andere weg ingeslagen. Hij wil het internationale van een universiteit en het lokale bij elkaar brengen. 

‘Anders krijg je steeds meer mensen in de stad die zich afvragen waarom iedereen hier Engels spreekt, en niet meer Nederlands of Gronings’, legt hij uit. ‘Als je laat zien dat er een band is tussen de universiteit en de regio, dan houd je de mensen bij elkaar.’

‘Juist het toepassen van de kennis in de markt is iets waar de universiteiten niet zo sterk in zijn, maar hbo’s wel’! 

Daarvoor is de Universiteit van het Noorden opgezet: samenwerkingen met hbo, mbo en het bedrijfsleven die onderzoeksprojecten, start-ups en nieuwe banen moeten opleveren. Maar wat heeft een universiteit – traditioneel gericht op onderwijs en onderzoek – daar eigenlijk aan?

Veel, volgens De Vries. ‘Je speelt als universiteit een rol bij de uitdagingen in het toepassen van kennis. Dan moet je ook laten zien wat je onderzoek betekent voor de economie en hoe je banen kunt creëren.’ Dat heet ook wel valorisatie.

‘Juist het toepassen van de kennis in de markt is iets waar de universiteiten niet zo sterk in zijn, maar hbo’s wel’, zegt De Vries. En dus is daar ruimte voor coöperatie. Sterker nog: de samenwerking – die eerst nog wat sceptisch werd bekeken – zorgt voor meer subsidiegeld, ziet hij. ‘Dat wordt door Den Haag en Europa soms zelfs afgedwongen om grotere subsidies te krijgen.’

Dan is er nog de noodzaak om afgestudeerden in het Noorden te houden, zeker vanwege de huidige krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. ’Studenten moeten weten bij welke bedrijven in het Noorden ze stage kunnen lopen, zodat ze uiteindelijk hier blijven. Daar kan de Universiteit van het Noorden een belangrijke rol in spelen.’

Voor Leeuwarden, waar De Vries in 2015 decaan werd, is dat bestuurskunde, duurzaam ondernemen, taal, technologie & cultuur, kennisinfrastructuren en duurzame gezondheid. Emmen heeft de plastics, energie, maakindustrie en welzijn, zorg & technologie. Bij Appingedam moet een verbinding ontstaan met de Eemshaven, terwijl in Drachten zorgtechnologie en high-tech centraal staan vanwege de banden met onder andere Philips.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat eerder verscheen op ukrant.nl. Lees hier het hele artikel.