Afbeelding
header lectoraat meertaligheid en geletterdheid

Meertaligheid & Geletterdheid

Scholen in (Noord-)Nederland staan voor de uitdaging om in diverse klassen taal- en vakonderwijs vorm te geven, rekening houdend met zowel het Fries en zijn dialecten, het Nedersaksisch en zijn variëteiten, het Nederlands, de moderne vreemde talen en een groeiend aantal thuistalen van leerlingen met diverse talige achtergronden. In ons lectoraat verzamelen en onderzoeken wij kennis en ervaringen van professionals en studenten op het gebied van meertaligheid en geletterdheid en bieden wij handvatten en oplossingen voor de onderwijspraktijk. Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Ongelijkheid verminderen”.

Afbeelding
joana-duarte
“Mijn droom is een maatschappij waarin elke taal er toe doet.”
Joana Duarte
Lector

Centrale waarden en identiteit: wie zijn wij?

We streven naar kansengelijkheid en inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen – ongeacht hun talige en culturele achtergrond – de mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen tot sociale, taalvaardige en kritische burgers. Dat vindt altijd plaats in interactie, waarbij er een verscheidenheid is aan sociale, culturele, meertalige praktijken. Daarom zijn de centrale begrippen in ons lectoraat dialogische interactie, meertaligheid en geletterdheid.

Visie: hoe ziet het onderwijs er over enkele jaren uit? Wat willen we creëren?

We streven naar een rijke, uitdagende leeromgeving, waarin kinderen samen onderzoekend leren en in interactie werken aan eigen vraagstukken en ideeën. In zo’n proces kunnen leerlingen hun eigen talen inzetten bij het leren.

We doen praktijkgericht onderzoek en baseren ons op Educational Design Research (Van den Akker e.a., 2006). Interventies leiden tot blijvende veranderingen in de klas, duurzame professionalisering van leerkrachten, leiden tot inbedding in het onderwijsprogramma van de pabo en tlo, ontwikkeling van leermiddelen/ didactische hulpmiddelen, etc. 

Samenwerking

Het lectoraat werkt regelmatig samen met werkgroepen voor de individuele projecten of voor de verschillende onderzoekslijnen. Het lectoraat heeft een gezamenlijke kenniskring opgezet met leden vanuit:

  • De lerarenopleidingen: Pabo en tweedegraads
  • NHL Stenden: Innovation Lab / MySchoolsNetwork
  • De praktijk: leraren, directeuren en besturen
  • Organisaties: Fryske Akademy, Afûk, Cedin, Huus van de Taol, Netwerk voor Taalcoördinatoren, Nuffic
Afbeelding
joana-duarte

Inauguratie dr. Joana Duarte

Op woensdag 5 februari 2020 is dr. Joana Duarte geïnstalleerd als lector Meertaligheid en Geletterdheid. Lees haar inaugurele rede uitgesproken in verkorte vorm ‘Troef of Trend’.

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...