Mirjam Günther-van der Meij is opgeleid als toegepast taalwetenschapper en promoveerde op een studie naar de Engelse taalvaardigheid van tweetalige adolescenten. Haar onderzoek richt zich op meertaligheid en meertalig onderwijs – waaronder streek- en buurtalen -, laaggeletterdheid en tweetalige geletterdheid. Daarnaast verzorgt ze onderwijs en professionaliseringstrajecten op het gebied van meertaligheid voor de Pabo, scholen en bibliotheken. In haar werk staat de verbinding tussen onderzoek en praktijk centraal. 

Sinds juni 2024 is Mirjam Günther-van der Meij lector Meertaligheid & Geletterdheid. Het lectoraat verzamelt en onderzoekt kennis en ervaringen van professionals en studenten op het gebied van meertaligheid en geletterdheid en biedt handvatten en oplossingen voor de onderwijspraktijk.

Afbeelding
Lector Mirjam Günther

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 38 14 78 14 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op (1) de professionalisering van leraren ten aanzien van meertaligheid in het onderwijs en (2) de eigenschappen en kwaliteit van meertaligheidsdidactiek.

 • Debreczeni, Sannah, Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2023). “Potential new speakers of Frisian in educational settings - implicit and explicit attitudes in learning a minority language. In: Cenoz, Jasone & Gorter, Durk (eds.): Acquiring a minority language as a second language (159-189). Routledge. 
 • Duarte, Joana, Günther-van der Meij, Mirjam, De Backer, Fauve, Frijns, Carolien & Gezelle Meerburg, Babs (2022). “Talenbewust lesgeven. Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs”. Coutinho. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2022). “‘Just accept each other, while the rest of the world doesn’t’ - Expert teachers’ reflections on multilingual education”. In: Putjata, Galina, Brizić, Katharina. Olfert, Helena & Goltsev, Evghenia (eds.) Special Issue in Language and Education on “Towards a Multilingual Turn in Teacher Professionalization and Practice”. 
 • Günther-van der Meij, Mirjam & Duarte, Joana (2022). “‘There are many ways to integrate multilingualism’: All-inclusive foreign language education in the Netherlands”. In: Krulatz, Anna, Neokleous, Georgios, Dahl, Anne (eds.) Theoretical and applied perspectives on teaching foreign languages in multilingual settings (82-100). Multilingual Matters. 
 • Robinson-Jones, Charlie, Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2022). “‘Accept all pupils as they are. Diversity!’ - Pre-service Primary Teachers’ views, Experiences, Knowledge and Skills
  of Multilingualism in education”. European Journal of Teacher Education, 20.
 • Günther-van der Meij, Mirjam, De Vogelaer, Gunther, Urbanek, Lukas, Jager, Jordi & Duarte, Joana (2022). “‘A good neighbour is better than a far friend’ - Using computer-based learning environments (CBLEs) for learning neigbour languages. In: Jentges, Sabine & Knopp, Eva (eds.) Special issue in Zeitschrift fûr Interkulturellen Fremdsprachenunterricht on Nachbarsprachen und mehrsprachige Klassenzimmer, 27(1), 167-198. 
 • Günther-van der Meij, Mirjam, Duarte, Joana & Coret-Bergstra, Myrthe (2022). “Design-based research at the core of innovative development in the field of multilingual education”. In: Coelen, Robert; Geitz, Gerry; Donker, Anouk & Assen, Hanneke (eds.) Stepping into DBE: A sustainable approach to teaching and learning (120-129). Stenden/NHL Uitgeverij. 
 • Urbanek, Lukas, Günther-van der Meij, Mirjam, De Vogelaer, Gunther & Jager, Jordi (2022). “Grensoverschrijdend digiTAAL leren in de zaakvakken van het primair onderwijs. Het Duits-Nederlandse project Digi+. Nachbarsprache Niederländisch, 63-90
 • Coret-Bergstra, Myrthe, Günther-van der Meij, Mirjam en Duarte, Joana (2021). Inspiratiegids Holi-Frysk: Meertalig voortgezet onderwijs voor iedereen! Stenden/NHL Uitgeverij. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2021). “Translanguaging pathways to higher education: a transition program for highly educated refugees”. In: Paulsrud, BethAnne, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka & Wedin, Asa (eds.), Special issue in Multilingua - Journal of cross-cultural and interlanguage communication, 41(3), 299-319
 • Duarte, Joana, Günther-van der Meij, Mirjam & Robinson-Jones, Charlie (2021). “De essentiële rol van talen in tweetalige regio’s”. In: Vital Regions. Stenden/NHL Uitgeverij, 236-253. 
 • Coret-Bergstra, Myrthe, Duarte, Joana en Günther-van der Meij, Mirjam (2021). “Gjin taalsoarch yn de soarch. De rol fan Frysk en Meartaligens yn de soarch- en wolwêzensektor yn Fryslân”. Us Wurk, tydskrift foar Frisistyk. 70(1-2), 29-49. 
 • Riemersma, Alex, Duarte, Joana, Günther-van der Meij, Mirjam, Robinson-Jones, Charlie, van Dijk-van ‘t Noordende, Amanda & Nap, Laura (2021). “Gelijke kansen met meertalige Pabo’s - de pabo in en voor een meertalige en multiculturele maatschappij”. Stenden/NHL Uitgeverij. 
 • Tabaro Soares, Camilla, Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2021). “‘Red is the colour of the heart’: Making young children’s multilingualism visible through language portraits”. In: Language and Education. 35(1), 22-41. 
 • Günther-van der Meij, Mirjam, Duarte, Joana & Nap, Laura (2020). “Including multiple languages in secondary education: A translanguaging approach”. In: European Journal of Applied Linguistics. 8(1), 73-105. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2020). “Multilingual interaction in Dutch secondary education: multilingualism to learn or learning to act multilingually?” In: Duarte, Joana and Claudine, Kirsch (eds.), Multilingual Approaches for Teaching and Learning. From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education (75-93). Routledge. 
 • Günther-van der Meij, Mirjam & Duarte, Joana (2020). “Tower of Babel or Garden of Eden? Teaching English as a Foreign Language through a Translanguaging Lens”. In: Zhongfeng, Tian, Aghai, Laila, Sayer, Peter and Schissel, Jamie (eds.), Envisioning TESOL through a Translanguaging Lens: Global Perspectives (231-252). Springer (Educational Linguistics; vol. 45).
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2020). ”‘We Learn Together’-Translanguaging within a Holistic Approach towards Multilingualism in Education: In: Panagiotopoulou, Argyro, Rosen, Lisa & Strzykala, Jenna (eds.), Inclusion, Education and Translanguaging: How to Promote Social Justice in (Teacher) Education? (125-144). Springer. 
 • Günther-van der Meij, Mirjam, Duarte, Joana & Jellema, Klaske (2019). “Holistyske oanpak fan meartalich basis- en fuortset ûnderwiis”. In: Riemersma, Alex & Jonkman, Reitze (eds.) Rispje en Siedzje. Stenden/NHL Uitgeverij, 35-43. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2019). “Meer meertaligheid in het basisonderwijs: Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten”, MeerTaal 6 (2), 14-17. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2018). “A holistic model for multilingualism in education”. In: EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages5(2), 24-43. https://doi.org/10.21283/2376905X.9.153 
 • Günther-van der Meij, Mirjam (2018). The impact of degree of bilingualism on L3 development: English language development in early and later bilinguals in the Frisian context. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 
 • Duarte, Joana & Günther-van der Meij, Mirjam (2018). “Trilingual primary schools in Friesland: the silver bullet in times of growing diversity?” In: Kambel, Ellen-Rose & Agirdag, Orhan (eds.): Meertaligheid en onderwijs: Nederlands Plus. Rutu Foundation, 90-102. 
Afbeelding
onderzoek-drents-duits