Binnen ons lectoraat hou ik mij bezig met 1) meertaligheid en meertalig onderwijs, o.a. streek- en buurtalen en 2) laaggeletterdheid en tweetalige geletterdheid. Daarnaast verzorg ik onderwijs op het gebied van meertaligheid voor de reguliere en de Academische Pabo.

Afbeelding
dr-mirjam-gunther-van-der-meij

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 38 14 78 14 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op (1) de professionalisering van leraren ten aanzien van meertaligheid in het onderwijs en (2) de eigenschappen en kwaliteit van meertaligheidsdidactiek.

  • Günther-van der Meij, M. T., Duarte, J. & Nap, L. (2020). Including multiple languages in secondary education: a translanguaging approach. In: Grommes, Patrick, Lengyel, Drorit & Schroeder, Tobias (Eds.), Special issue of the European Journal of Applied Linguistics on “Linguistic Diversity and its Challenges for Teacher Training”.
  • Duarte, J. & Günther-van der Meij, M. T. (2020). Multilingual interaction in Dutch secondary education: multilingualism to learn or learning to act multilingually? In: Claudine, Kirsch & Joana Duarte (Eds.), Multilingual Approaches for Teaching and Learning. From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education. London: Routledge.
  • Günther-van der Meij, M. T., Duarte, J. & Jellema, K. (2019). Holistyske oanpak fan meartalich basis­ en fuortset ûnderwiis. In: Riemersma, Alex & Jonkman, Reitze (Eds.), Rispje en Siedzje (pp. 35-43). Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.
  • Duarte, J. & Günther-van der Meij, M. T. (2019). Meer meertaligheid in het basisonder­wijs: Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten. MeerTaal 6 (2), 14-17.
  • Duarte, J. & Günther-van der Meij, M. T. (2018). A holistic model for multilingualism in education. EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages5(2), 24-43. https://doi.org/10.21283/2376905X.9.153.
  • Duarte, J. & Günther-van der Meij, M. T. (2018). Trilingual primary schools in Friesland: the silver bullet in times of growing diversity? In: Kambel, Ellen­Rose & Agirdag, Orhan (Eds.), Meertaligheid en onderwijs: Nederlands Plus (pp. 90-102). Rutu Foundation.
  • Günther-van der Meij, M.T. (2018). The impact of degree of bilingualism on L3 development: English language development in early and later bilinguals in the Frisian context. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.

Uitgelicht project - Bevordering Drents en Duits in het basisonderwijs

Het project beoogt de kwaliteit van buur- en streektaalonderwijs in de grensstreek te verbeteren, door a) samenwerking met scholen en leerkrachten, b) de ontwikkeling van materiaal voor Drents en Duits en c) onderzoek uit te voeren naar succesvolle factoren in de implementatie van een streek en/of buurtaal in het basisonderwijs.

www.meertaligheidinhetonderwijs.nl

Afbeelding
onderzoek-drents-duits