Mirjam Günther 1e prijswinnaar Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2021

Afbeelding
Associate Lector Mirjam Gunther met wetenschapsprijs 2021

Met haar vernieuwende onderzoek naar goed taalonderwijs in klassen waarin steeds vaker verschillende talen worden gesproken mag dr. Mirjam Günther-van der Meij van NHL Stenden Hogeschool zich winnaar van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân noemen.

Haar onderzoek richt zich op het Fries, Gronings, Drents, Bildts en andere variëteiten in de drie noordelijke provincies. Maar ook op de systematische aandacht voor alle talen van de inwoners van bovengenoemde provincies, bijvoorbeeld Arabisch of Pools. Het waarderen van meertaligheid in het onderwijs heeft effect op de motivatie, het zelfbeeld en de prestaties van alle leerlingen, en op het leerklimaat in de klas.

Meertaligheid waarderen en benutten
Voorzitter van de jury prof. dr. Anne Beaulieu over de winnaar: “Dr. Günther-van der Meij’s onderzoek is zeer vernieuwend. Haar werk slaat een brug tussen aan de ene kant een steeds diversere maatschappij, met diversiteit op de werkvloer als ‘must’, en anderzijds anderstalige kinderen die vaak te maken krijgen met het stempel ‘leerling met een taalachterstand’. Men ziet meertaligheid vaak als een probleem in plaats van dat er waardering voor is en het benut wordt. Het onderzoek van dr. Günther-van der Meij werpt een ander licht op meertaligheid in de klas. Door haar onderzoek naar een holistische aanpak, heeft ze onder andere ook voor het voortgezet onderwijs laten zien dat dit effectief is, ook in de tweetalige provincie Fryslân.”

Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2021
De Wetenschapsprijs beslaat een geldprijs van 10.000,- euro waarvan 6.000,- bestemd is voor de 1e prijs, 3.000,- voor de 2e prijs en 1.000,- voor de 3e prijs. Met de wetenschapsprijs wil RUG/Campus Fryslân wetenschappelijk onderzoekstalent stimuleren en belonen. Gemeente Leeuwarden financiert de Wetenschapsprijs.

Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid
Op onze website kunt u meer vinden over de projecten binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid.