‘Kinderen stralen als ze over hun eigen achtergrond mogen vertellen!’

Afbeelding
Pabostudent Eline de Vries

‘Kinderen zijn zo trots op hun eigen achtergrond en op deze leeftijd ook heel enthousiast en nieuwsgierig naar de verhalen van anderen. Als ik later mijn eigen groep heb dan zal ik zeker de tijd nemen om kinderen te laten vertellen over hun achtergrond.’

Erkenning van de moedertaal is ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zegt Eline de Vries. ‘We zien dat aandacht voor de talen die een kind van huis uit mee krijgt, een verrijking kan zijn.’ Eline de Vries is Pabo-student aan NHL Stenden in Groningen en heeft met leerlingen uit groep 2 een project gedaan over hun moedertaal. ‘Een meisje is geboren in Roemenië en zij zong bijvoorbeeld een liedje uit Roemenië. Toen ik foto’s van haar presentatie mailde naar de ouders was haar moeder tot tranen geroerd. ‘Ik dank je uit de grond van mijn hart,’ schreef ze. 

NHL Stenden besteedt met het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid aandacht aan meertaligheid in het onderwijs. ‘We streven naar kansengelijkheid en inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen – ongeacht hun talige en culturele achtergrond – de mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen,’ zegt lector Joana Duarte. ‘De aandacht van leraren (in opleiding) voor de diverse talen en dialecten van kinderen in het basisonderwijs is geen belemmering maar juist een aanvulling.’

Elk jaar wordt door UNESCO op 21 februari de Internationale Moedertaaldag gevierd. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid.

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...