We zien duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van de kwaliteit waar we als hogeschool voor gaan. Duurzame bedrijfsvoering vraagt om duurzame keuzes vastgelegd in beleid. Denk aan de invloed van de Sustainable Development Goals en de klimaatdoelstellingen. Dit thema vind je bij NHL Stenden terug in allerlei overzichtelijke infographics en beleidstukken: van ons strategisch instellings- en huisvestingsplan tot ons onderwijsbeleid.

Duurzaam bedrijfsvoeren doen we zo

Bij NHL Stenden
doen we dit zo

Strategisch Huisvestingsplan

Hoe maken we onze huisvesting klaar voor de toekomst? Denk aan afstemming op ons Design Based Education-onderwijsconcept en het hybride lesgeven, het omgaan met klimaatverandering en het voorbereiden op krimpende studentenaantallen in combinatie met de stijgende huisvestinglasten. Hier staan wij zeer bewust bij stil en daarom zijn wij in 2021 begonnen met de implementatie van ons Strategisch Huisvestingsplan. In dit plan staan onze keuzes op het gebied van deze uitdagingen voor de komende tien jaar omschreven. Bekijk de animatie van het Strategisch Huisvestingsplan hier

Techniek en duurzaamheid vormen samen één van de drie pijlers van het Strategisch Huisvestingsplan. Hierin staat de veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers voorop. We willen dat onze faciliteiten altijd functioneren en we leveren vanuit onze voorbeeldfunctie richting ‘the next generation’ een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Daarom geldt voor al onze gebouwen: 

Afbeelding
duurzaamheid

Hier hebben we al mooie stappen in gezet! Zo is ons energieverbruik de afgelopen jaren structureel afgenomen door het toepassen van ledverlichting, warmte-koude opslag, warmtepompen, zonnepanelen en isolerende maatregelen. Dankzij deze inspanningen hebben onze locaties in Leeuwarden, Meppel, Terschelling & Groningen nu al een  energielabel A  verkregen. Maar er is meer goed nieuws. Door onze nieuwe vastgoedstrategie te combineren met het slim en integraal plannen van onderhoud, zijn we ook daadwerkelijk in staat om onze gebouwen al in 2040 Paris Proof  te krijgen! Dat is 10 jaar eerder dan mondiaal afgesproken. 

Strategisch Instellingsplan

In ons strategisch instellingsplan staat beschreven hoe wij de hoogst mogelijke kwaliteit willen realiseren. Duurzaamheid speelt in alle aspecten van dit plan een belangrijke rol. Het voorwoord beschrijft deze rol vanuit het perspectief van onze medewerkers én studenten: 

Het is een verhaal over mensen die met elkaar een bijdrage willen leveren aan het wereldwijd oplossen van maatschappelijke, sociale, economische en technologische vraagstukken, van vraagstukken die steeds minder aan landsgrenzen zijn verbonden. 

In het eerste hoofdstuk schetsen we een beeld van onze omgeving en de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Op pagina 13 van het plan lees je meer over de rol van Duurzaam Onderwijs in ons onderwijsconcept Design Based Education. En verderop op pagina 15 lees je meer over onze inhoudelijke zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. 

Download het strategisch instellingsplan 

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijfsvoering nóg duurzamer te maken.