Afbeelding
Design-Based-Educatio----towards-the-next-step-header

Design-Based Education: towards the next step.

Verslag van het symposium en de inauguratie van dr. Migchiel van Diggelen, lector Design-Based Education.
Afbeelding
Kalender
14 april 2022

‏‏‎ ‎

Afbeelding
Datum/tijd
13.00 – 17.00 uur

‏‏‎ ‎

Afbeelding
Locatie
Rengerslaan 10, Leeuwarden

‏‏‎ ‎

Onderwijsinnovatie kost tijd, energie en is lastig. En onderzoek ernaar is noodzakelijk.

Dit stelde dr. Migchiel van Diggelen, lector Design-Based Education tijdens zijn inaugurele rede op donderdag 14 april jl. Voorafgaand aan zijn inauguratie, organiseerde het lectoraat Design-Based Education een symposium met inspirerende workshops van experts binnen en buiten de hogeschool. De ruim 120 deelnemers volgden sessies over o.a. docentrollen, ontwerpen van onderwijs, beoordeling van beroepsproducten in DBE en brede vaardigheden van studenten.

Prof. dr. Perry den Brok van Wageningen University & Research gaf als voorproef op de inauguratie van Migchiel een keynote over het belang van onderzoek naar onderwijsinnovatie en challenge-based leren dat veel raakvlakken heeft met DBE.

Visual-Hoe-kunnen-we-DBE-doorontwikkelen

Hoe kunnen we DBE doorontwikkelen

Na een introductie van wat Design-Based Education is, lichtte Migchiel toe waarom het noodzakelijk is het onderwijsconcept Design-Based Education verder door te ontwikkelen. Als de hogeschool DBE als onderwijsinnovatie wil verduurzamen, is meer inzicht in de effecten en consequenties van DBE voor studenten, docenten, teamleiders en ondersteunende diensten nodig. Met praktijkgericht onderzoek wil het lectoraat kennis genereren en producten ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het theoretiseren, doorontwikkelen en borgen van DBE.


Model : Geïntegreerde Onderwijsontwikkeling (GOO)

Inauguratie-Migchiel-van-Diggelen_RZeemering-49

Naast een aantal randvoorwaardelijke projecten zoals ontwerpgericht onderzoek naar de taken en bekwaamheden van de docent in DBE en taken en bekwaamheden van onderwijskundig leiders, zet het lectoraat drie onderzoekslijnen uit:

  • onderzoek vanuit het perspectief van de student
  • onderzoek vanuit het perspectief van de leeromgeving
  • onderzoek naar geïntegreerde onderwijsontwikkeling

Duurzaam doorontwikkelen vergt systeemaanpak

Hoewel hij onderzoek doet naar een onderwijsconcept, had Migchiel een reden om bij zijn inauguratie niet specifiek over onderwijs te spreken. “Natuurlijk gaat DBE over onderwijs, maar goed onderwijs maak je niet alleen in de klas. Goed onderwijs is breder; daarvoor is de hele hogeschool nodig. De sleutel voor duurzaam doorontwikkelen van Design-Based onderwijs ligt namelijk in een aanpak van het hele systeem.”

Symposium met diverse workshops

De invoering van DBE betekent verandering in leren en docentactiviteiten en het anders organiseren van leren. Elke academie is bezig met doorontwikkeling van het onderwijs. Juist bij de volgende stap kunnen goede voorbeelden, het uitwisselen van ervaringen en de inbreng van expertise van binnen en buiten NHL Stenden helpen. Met deze insteek werd een symposium georganiseerd.

Sfeerimpressie

Meer weten?

Op de pagina van het lectoraat Design-Based Education vind je meer informatie over ons onderzoek en contactgegevens van de kenniskringleden binnen het lectoraat. 

Heb je een vraag? Neem contact met ons op:
T:  06 – 19281329 (secretariaat)
E: migchiel.van.diggelen@nhlstenden.com