Zijn eerste digitale games speelde hij op een Philips MSX1 VG-8020 en wist van kinds af aan, weliswaar onbewust, dat er meer te beleven en te leren viel in een game dan slechts entertainment alleen. Vanuit zijn positie als Toegepast Onderwijskundige (UTwente, MSc.) stond hij aan de wieg van de masteropleidingen Health Innovation, Serious Gaming en Design Driven Innovation.

In 2019 verdedigde Derek zijn proefschrift Design for Transfer waarin hij in het Game Transfer Model in vergetelheid geraakte onderwijskundige theorieën verbindt aan waarden uit Health en Design, met als doel de beruchte serious gaming oxymoron uit te dagen. Het concept rondom metaforische recontextualisatie vormt inmiddels de basis voor een aantal zeer succesvolle serious games. Derek is zeer ingevoerd in design research en het daarbij behorende discourse. Vanaf 2020 is hij associate lector Serious Gaming aan de NHL Stenden Hogeschool.

Lectoraat

Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Serious Gaming