Serious Gaming

Stel: u wilt dat uw medewerkers veiligheidsbewuster worden. Of u wilt een specifieke doelgroep motiveren meer te bewegen. Wel eens aan serious games gedacht? Serious gaming is het creatief inzetten van media technologie om verandering en verdieping te bewerkstelligen. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een instrument waardoor de speler zelf tot actie over gaat.

Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt de mogelijkheden om serious gaming in te zetten op allerlei terreinen, van gezondheidszorg en recreatie tot veiligheid. Het ontwikkelt games op vraag van de praktijk en samen met de creatieve industrie. Omdat het leereffect van de zogenaamde situational games het grootst is, richt het lectoraat zich op deze games, die op locatie in interactie met de locatie worden gespeeld.

Storytelling en mediated reality spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Het eerste omdat game technologie geschikt is om leerdoelen niet-lineair te benaderen, het tweede omdat situationele games vaak verrassend interacteren met de werkelijk wereld.

iLift serious game Smart Industries

Hoe kunnen zorgprofessionals bekwaam worden én blijven in til- en transfervaardigheden zodat de fysieke belasting vermindert? In het Do-It-Yourself Patient onderzoeksproject iLift ontwikkelen we mini-games voor de zorgpraktijk. Dit als vervolg op de ontwikkeling van een eerder prototype serious game.

Verpleegkundigen verrichten dagelijks veel til- en verplaatsingstaken die fysieke belasting van het lichaam met zich meebrengen. Wanneer de verpleegkundige het tillen onjuist uitvoert, zorgen deze handelingen voor een hoog risico op nek-, schouder- en rugklachten.

Het iLift onderzoeksproject, een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool, gaat uit van de aanname dat een succesvolle preventieve interventie van de fysieke belasting het risico op langdurig verzuim in de zorg fors zal kunnen verminderen. De serious game iLift is in een eerder project als prototype ontwikkeld voor dit probleem.

Mini-games

De doelstelling van het onderzoek iLift is dat we zorgprofessionals bekwamen in til- en transfervaardigheden, zodat de fysieke belasting vermindert. Het lectoraat iHuman gaat samen met gameontwikkelaar Grendel Games nieuwe mini-games ontwikkelen. Ook doen we onderzoek naar het inpassen van een serious game binnen de werk- en opleidingsprocessen van een zorgorganisatie.

Studenten HBO-V doen vanuit de minoren onderzoek bij Nij Smellinghe en ZuidOostZorg in Drachten en Noorderbreedte in Leeuwarden. Zij inventariseren welke til- of verplaatsingsvaardigheden veel voorkomen op de afdeling en welke top drie van til- of verplaatsingstaken een groot risico hebben op nek-, schouder- en rugklachten. Uit deze top drie kiezen we vervolgens één vaardigheid voor de ontwikkeling van de mini-game. Ook kijken de studenten hoe ze deze game kunnen inpassen in het werk- en opleidingsproces.

SiGa-Lab Smart Industries

Het SiGa-Lab is het Simulation & Game-Based Training & Assessment Lab van NHL Stenden. Het SiGa-Lab biedt trainingen en assessment, verricht toegepast onderzoek en biedt faciliteiten op het gebied van simulator-leren en serious gaming.

Het SiGa-Lab biedt een scala aan simulaties en serious games, die opleidingen, bedrijven en (onderwijs)instellingen kunnen inzetten voor het ontwikkelen en beoordelen van (inter)persoonlijke vaardigheden van studenten en medewerkers. 

Daarnaast verrichten we toegepast onderzoek op het gebied van simulator-leren en serious gaming. Dit doen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft. Ons onderzoek richt zich op de effectiviteit van simulaties en serious games als onderwijsinstrument en de validiteit van simulaties en serious games als assessmentinstrument.

Moderne lab-faciliteiten

We beschikken over een eigen workshop- en onderzoeksruimte binnen de NHL Stenden, die we flexibel kunnen inrichten, afhankelijk van simulaties of games die we spelen of onderzoeken. Ons SiGa-Lab beschikt over moderne multimedia-faciliteiten, waaronder prowise boards, game-computers, beamers, (touch)screens, tablets, licht- en audio-installatie en een video-gedragsobservatiesysteem.

Ons game-aanbod

Het SiGA Lab biedt een gevarieerd aantal games aan. Hieronder een overzicht van ons aanbod.

 • Capture
  De animated role play game Capture is goed toepasbaar als training/workshop aan accountmanagers om de verkoopvaardigheden te verbeteren. De workshop duurt 2 uur en er kunnen maximaal 20 personen meedoen. 
 • Integrety
  In de animated role play game Integrety wordt het ethisch handelen en integriteit behandeld. De workshop duurt 2 uur.
 • O-Fidelity
  In de online simulation game O-Fidelity gaan deelnemers aan de slag met projectmanagement en organisatieverandering. De cursus duurt 2 à 3 weken. 
 • Play Your Strengths
  In de Lego Serious Play Game Play Your Strengths gaan deelnemers aan de slag met zelfsturing en krijgen ze inzicht in hun eigen talenten. De workshop duurt 2 uur. 
 • Esch-Cape
  Samenwerking en teamontwikkeling staan centraal tijdens de strijd in deze bijzondere escape room game Esch-Cape. Deelnemers gaan in verschillende ronden de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk de escape room te verlaten. Deze game is te gebruiken als incompany event.
 • Team Up
  In de Multiplayer adventure game Team Up staan samenwerking en teamontwikkeling centraal. Deze training/workshop duurt twee uur en is geschikt voor maximaal 8 personen per workshop.
 • ARRA
  ARRA is een Multiplayer adventure game en leent zich goed voor het versterken van de samenwerking en teamontwikkeling. Met 8 personen gaan deelnemers de strijd met elkaar aan. 
 • Artemis
  Artemis is een leiderschaps- en samenwerkings simulatie game waarin de deelnemers werken aan competenties als leiderschap en samenwerking. Maximaal 6 deelnemers per workshop.
 • Quinn Leiderschapsstijlen Simulator
  Zijn er geboren leiders of kan iedereen leiding geven? De Quinn Leiderschapsstijlen Simulator geeft deelnemers inzicht in hun wijze van leiding geven. 
 • Disc Communicatiestijlen simulator
  Hoe communiceer jij met collega's? Deze vraag staat centraal tijdens deze video role play simulatie.
 • Keep Talking
  In de communicatie en samenwerkingsgame Keep Talking staan communicatie en redenatie centraal.
 • ETU Communicatie Simulator
  Hoe maak je een beslissing en hoe communiceer je dat met collega's? In de video role play simulatie game ETU Communicatie Simulator krijgen deelnemers inzicht in hun wijze van communiceren.

Samenwerking met bedrijven en instellingen

We werken binnen NHL Stenden volop samen met bedrijven en instellingen, die onze simulaties en serious games in de praktijk gebruiken. Bedrijven en instellingen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van onze SiGa-Lab-faciliteiten. Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder: m.renema@nhl.nl.

Meer informatie

Benieuwd naar ons aanbod? Op onze website Sims & Games voor bedrijven en instellingen vindt u meer informatie. Of neem contact met ons op om te overleggen hoe we u kunnen ondersteunen bij personeelsontwikkeling en beoordeling, door te mailen naar: info@sigalab.nl of te bellen met 058-2511528.

Ook voor studenten hebben we een uitgebreid aanbod. Kijk voor onze trainingen en workshops met open inschrijving op Sims & Games voor studenten. Of neem contact met ons op om te overleggen over onderzoeks- en stagemogelijkheden bij het SiGa-Lab.

Sharing of Renewable Energy within neighbourhoods in Nederland en India Smart Industries

Energie rechtstreeks van de bron kopen? Of delen met de buren? Of geven aan vrienden? Energy sharing is een nieuw concept in Europa, maar in India de praktijk. Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt op welke wijze energy sharing praktijken in beide landen worden bevorderd of belemmerd.

Twee wereldwijde trends worden in het onderzoeksproject gecombineerd. De centrale energievoorziening verschuift naar meer duurzame lokale energievoorziening en niet alle transacties vinden meer plaats met geld. Allerlei initiatieven ontstaan waarbij energie rechtstreeks bij de bron wordt gekocht, van een eigenaar van een windmolen bijvoorbeeld. Een gedeelde economie is de andere ontwikkeling: producten zijn minder privé-eigendom en meer een gedeeld bezit.

Etnografische benadering

Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt Energy Sharing in India en Nederland. Het kijkt naar de kansen en voorwaarden voor een toekomstige technische tool die energy sharing ondersteunt. De meerwaarde van deze etnografische benadering zit hem in de wederzijdse uitwisseling van praktijken en inzichten. Het project is een samenwerking met onder andere de provincie Fryslân en de TU Delft.

Met wie werken we samen?

Het lectoraat Serious Gaming heeft een multidisciplinair karakter en werkt nauw samen met het beroepenveld in allerlei sectoren, de creatieve industrie en lectoraten en universiteiten. Ook zoekt het lectoraat soms actief naar samenwerking met andere kennisinstellingen zoals hogescholen, universiteiten en expertisecentra. Het Kenniscentrum Creative Technologies speelt een belangrijke rol in de contact met het mkb.

Team

Het lectoraat Serious Gaming bestaat uit verschillende onderzoekers, docenten en studenten die samenwerken aan diverse onderzoeken. Het lectoraat staat onder leiding van lector Hylke van Dijk.

Door actief samen te werken met het werkveld weet het lectoraat Serious Gaming onderzoek, onderwijs en praktijk goed met elkaar te verbinden. Door te werken aan opdrachten vanuit de praktijk ontwikkelen we praktisch toepassingen die bijdragen aan slim en duurzaam ondernemerschap in de regio.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
ICT & Creative Technologies