playitsafe.jpg

Serious Gaming

In wetenschappelijke literatuur over serious games wordt vaak gerefereerd aan de serious game oxymoron. Een oxymoron is een uit het Grieks afgeleide stijlfiguur waarbij twee woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken, hier oxus (scherp) en mōros (stomp). Abt (1970) was de eerste die de serious game als oxymoron typeerde, vanwege de spanning in het nastreven van serious goals met een inherent niet-serieus medium. Het lectoraat Serious Gaming is toegewijd en uitgerust om in onderzoek én ontwerp deze bijzondere benadering een betekenisvolle, blijvende plek in onze maatschappij te geven. Wij nemen Serious Gaming erg serieus.

Integratie van onderzoek, onderwijs en valorisatie

Onze ambitie geven wij vorm door de drie primaire resultaatgebieden van onze hogeschool – onderwijs, onderzoek en valorisatie – niet als losse entiteiten te zien, maar in samenhang te benaderen: de Serious Gaming Driehoek (SeGa driehoek). Onderwijs wordt verzorgd door de Master Serious Gaming (MaSeGa) het Lectoraat Serious Gaming (LeSeGa) is eigenaar van het onderzoek over serious gaming en valorisatie is belegd bij het Serious Gaming Lab (SeGaLab). Ook andere onderwijsprogramma's of lectoraten binnen onze hogeschool, evenals externe partners, kunnen als eigenaar van kernactiviteiten optreden, als het gaat over onderwijs of onderzoek met serious gaming. Het komt vaak voor dat de SeGa driehoek aangewend wordt voor het behalen van externe doelen.

De SeGa driehoek met haar kerntaken

Lemniscaat van Serious Gaming

De lemniscaat van serious gaming vertegenwoordigt acht opeenvolgende en iteratieve stadia in de levenscyclus van een serious game, elk met zijn eigen onderzoeksperspectief. De eerste twee stadia zijn 'reflectie' op de ervaringen uit de werkelijkheid en 'correlatie' van inzichten uit de werkelijkheid met het model van de werkelijkheid.

Lees meer

Serious gaming onderzoek

Voor het verrichten van ontwerpgericht en maatschappelijk impactvol onderzoek, onderscheidt het Lectoraat Serious Gaming een 2-tal onderzoeksbenaderingen: onderzoek mét serious gaming en onderzoek óver serious gaming. In beide gevallen staat het adresseren en bevorderen van voorliggend vraagstuk voorop. Daarnaast behoort het opdoen, vastleggen en publiceren van gegenereerde kennis absoluut tot een van de kerntaken van het lectoraat. Zoals aangegeven zijn de contexten waarin onderzoek gepleegd wordt divers, de serious gaming onderzoeksdoelstellingen zijn dat allerminst.

Lees meer

Onderzoeksthema’s

In zowel onderzoek mét serious gaming als onderwijs mét serious gaming geeft het Lectoraat Serious Gaming prioriteit aan de volgende thema's:

Door de toenemende behoefte aan zorg en deskundig zorgpersoneel zijn er binnen de gezondheidszorg steeds meer uitdagingen op maatschappelijk, organisatorisch en individueel niveau. Games for Health kunnen de gezondheidsresultaten beïnvloeden, hetzij door het bevorderen van gezondheidsgedrag, hetzij door te helpen bij de preventie, diagnose of behandeling van verschillende fysiologische of psychologische aandoeningen. Hun maatschappelijke impact komt voort uit de mogelijkheid voor zorgverleners en zorgontvangers om specifieke kennis, vaardigheden en gedragingen te verwerven en te versterken, die nodig zijn om iemands gezondheid en conditie te verbeteren. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Health worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten, werken we samen met een breed scala aan gezondheidsgerichte organisaties en instellingen, evenals met onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Omdat het leven van mensen en hun (geestelijke) gezondheid geen spel is, is een geavanceerde aanpak van serious gaming nodig, gebaseerd op wederzijds begrip en innovatief vermogen.

Projecten

 • Reducept
 • Corona Kombat
 • ILift
 • Multi-probleem gezinnen

Het doel om Nederland in 2050 volledig circulair te maken is zo ambitieus dat innovatieve strategieën om de ecologische, economische en sociale duurzaamheid in evenwicht te brengen steeds belangrijker worden. Games for Sustainability kunnen een brede set van stakeholders een veilige en inhoudelijke ervaring bieden rond de specifieke thema's van duurzaamheid en hen zo helpen een maatschappelijk geconstrueerde betekenis te creëren en hun collectieve actie te stimuleren. Hun maatschappelijke impact komt voort uit het bewust maken van de stakeholders van de uitdagingen die gepaard gaan met duurzaamheid, en uit het leveren van inzichten en kennis die ze nodig hebben, terwijl ze actie ondernemen en oplossingen ontwikkelen die ecologisch en sociaaleconomisch in evenwicht zijn. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Sustainability worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten, werken we samen met een breed scala aan maatschappelijke, overheids- en bedrijfsorganisaties en belangengroepen, evenals met onderwijs- en onderzoeksprogramma's. De serious gaming aanpak kan een spiegel voorhouden en een noodzakelijke focus op de menselijke factor in het bereiken van duurzaamheid bieden en zo bijdragen aan het bereiken van een duurzame samenleving, noodzakelijk voor onze gezamenlijke toekomst.

Projecten

 • Circular Skills
 • Instrumentarium watertransitie
 • Expeditie Agrarische Bedrijfsovername
 • Bereikbaarheid Ameland

Door de toenemende complexiteit van onze fysieke, digitale en sociale infrastructuren worden ook de uitdagingen om te anticiperen en te reageren op de veiligheids- en beveiligingsincidenten steeds complexer. Games for Safety and Security kunnen mensen vanuit hun eigen context onderbrengen in kritieke (levensechte of abstracte) situaties, met als doel hun bewustzijn van veiligheids- en beveiligingsvraagstukken te vergroten, mentale wendbaarheid en anticiperen te stimuleren, en hun probleemoplossende en kritische denkvermogen op te bouwen. Hun maatschappelijke impact komt voort uit iemands toegenomen situationeel en omgevingsbewustzijn, het vermogen om gefocust te blijven op routine, alertheid op abnormale signalen, passend en tijdig handelen onder stress, en effectieve communicatie wanneer het er echt op aankomt. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Safety en Security worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten, werken we samen met een breed scala aan maatschappelijke, overheids- en bedrijfsorganisaties, evenals met onderwijs- en onderzoeksprogramma's, die zich in de eerste plaats richten op veiligheids- en beveiligingsvraagstukken. Of het nu gaat om escape rooms, bordspellen of virtuele werelden, serious gaming biedt nieuwe perspectieven op actuele vraagstukken.

Projecten

 • Brandweer Minecraft game
 • Training operators Soter RS bodyscanner voor opsporen contrabande
 • Play it Safe

Of het nu gaat om de noodzaak voor sociale, organisatorische of onze eigen persoonlijke verandering, het is vaak niet eenvoudig om aan de slag te gaan en van de verandering te profiteren. Games for Change kunnen het begrip van spelers voor het belang van verandering vergroten, hen helpen bij het verwerven van capaciteiten die nodig zijn voor verandering en, het allerbelangrijkste, hen motiveren om in te spelen op de behoefte aan verandering. Hun maatschappelijke impact komt voort uit het verkennen en aanpakken van authentieke sociale en organisatorische kwesties (inclusief de rol van individuen) op een manier die resulteert in gedragsverandering en de ontwikkeling van strategieën om de gewenste verandering met succes te implementeren. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Change als onderzoeksinstrumenten worden gebruikt, werken we samen met een breed scala aan maatschappelijke, overheids- en bedrijfsorganisaties en belangengroepen, evenals met onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Door middel van deze samenwerkingsverbanden brengt onze serious gaming aanpak fundamentele aspecten van psychologie, sociologie en technologie samen om mensen te betrekken bij sociale, organisatorische of persoonlijke verandering.

Projecten

 • Schuldhulpverlening
 • De Meester de Baas

De prestaties van een organisatie, een team of een individu, ongeacht hoe deze prestaties worden gedefinieerd, hangt in de eerste plaats af van ons vermogen om continu te leren en dat leren toe te passen binnen de steeds veranderende omstandigheden. Games voor Performance kunnen context-specifieke leeromgevingen bieden die ons in de staat van mislukking brengen of aan de verwachtingen voldoen, en ons openstellen voor leren door ons natuurlijke verlangen om ons denken te corrigeren wanneer de dingen niet blijken te zijn zoals we verwachten. Hun maatschappelijke impact komt voort uit het toepassen in de werkelijkheid van wat geleerd is in een gesimuleerde werkelijkheid, als gevolg van het ervaren van de voordelen van nieuwe kennis en vaardigheden en het vertrouwen in het vermogen om succesvol te presteren in de toekomst. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Performance worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten, werken we samen met een breed scala aan maatschappelijke, overheids- en bedrijfsorganisaties en belangengroepen, alsmede met onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Het ontdekken van de dingen die wel en niet werken in een veilige omgeving van serious gaming, kan het verschil betekenen tussen succes en mislukking in de echte wereld.

Projecten

 • Blockchain
 • Country management
 • Replicate
 • Customer service

Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of attitudes kunnen worden onderwezen. Games for Didactics kunnen een veelbelovende instrumentatietechnologie bieden, met een aantal unieke kenmerken die niet in andere onderwijsmiddelen te vinden zijn. Hun maatschappelijke impact komt voort uit hun bijdrage aan de verbetering van de didactische methoden en daarmee aan het vergroten van de effecten van het leren zelf. In ons serious gaming onderzoek, waarbij Games for Didactics worden gebruikt als onderzoeksinstrumenten, werken we samen met een breed scala aan onderwijsinnovatiegerichte organisaties en instellingen, evenals met onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Gezeteld in een Hogeschool kan dit thema niet ontbreken op de onderzoeksagenda.

Projecten

 • Big picture
 • Change Journey
 • Keep Talking

Serious Gaming Lab (SeGa Lab)

Het SeGa Lab is de werkplaats van het Lectoraat Serious Gaming en de Master Serious Gaming. De primaire bijdrage van het SeGa Lab aan de SeGa driehoek is het ondersteunen van valorisatie, een proces van waarde creatie uit kennis, door deze kennis toepasbaar en beschikbaar te maken voor maatschappelijk en mogelijk economisch gebruik. Dit zal worden bereikt door lectoraat te ondersteunen in het opzetten van partnerschappen, waarbij er een wederzijdse relatie is tussen onderzoekers, docenten en externe partners uit het werkveld. Valorisatie biedt kansen om onderzoek te ontwikkelen en te financieren en het wordt steeds meer een integraal onderdeel van de vereisten voor concurrerende financiering in onderzoek, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Een belangrijk element in de valorisatierol van het SeGa Lab is het stimuleren en mogelijk maken voor docenten om serious gaming in hun curricula te integreren, waardoor onderwijsinnovatie wordt bevorderd passend bij het Design Based Education onderwijsconcept van NHL Stenden. Het SeGa Lab heeft al een portfolio van serious games die geïntegreerd kunnen worden in verschillende curricula bij NHL Stenden (inclusief het Master serious gaming-programma) en is verantwoordelijk voor het beheren, actualiseren en overdragen (verspreiden) van dit portfolio.

Lectoraat Serious Gaming en het Masteronderwijs

De bewuste integratie van onderzoek, onderwijs en valorisatie in de SeGa driehoek, zorgt ‘by design’ voor een zeer directe relatie tussen het onderzoek en ons masteronderwijs (MaSeGa). Een wezenlijk criterium voor het aangaan van een onderzoekstraject is dat er relevantie voor onze masterstudenten moet bestaan. Vanuit de driehoek dragen we er zorg voor dat verworven kennis terugvloeit naar het onderwijs en dat studenten zelf intensief onderdeel uitmaken van ontwerp onderzoektrajecten. Andersom kunnen vraagstukken vanuit de (beroeps)context van onze masterstudenten ondergebracht geworden in het curriculum van de MaSeGa of leiden tot langdurige partnerships, inclusief flankerende subsidieaanvragen. Ook bij specifieke ontwikkelvragen vanuit masterstudenten, kunnen we vanuit het lectoraat faciliterend zijn in het aandragen van passende ontwerp onderzoeksvraagstukken als drager van adaptief en betekenisvol onderwijs.

Contact

Heb je een vraag over een van onze projecten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om samen te werken? Neem dan contact op!

NHL Stenden
Future Design Center, Academie ICT & Creative Technologies
Serious Gaming groep
Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden

Contact via: Business Relations Future Design Center
seriousgaming@nhlstenden.com