Afbeelding
Serious Gaming

Serious Gaming

In wetenschappelijke literatuur over serious games wordt vaak gerefereerd aan de serious game oxymoron. Een oxymoron is een uit het Grieks afgeleide stijlfiguur waarbij twee woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken, hier oxus (scherp) en mōros (stomp). Abt (1970) was de eerste die de serious game als oxymoron typeerde, vanwege de spanning in het nastreven van serious goals met een inherent niet-serieus medium. Het lectoraat Serious Gaming is toegewijd en uitgerust om in onderzoek én ontwerp deze bijzondere benadering een betekenisvolle, blijvende plek in onze maatschappij te geven. Wij nemen Serious Gaming erg serieus.

Integratie van onderzoek, onderwijs en valorisatie

Onze ambitie geven wij vorm door de drie primaire resultaatgebieden van onze hogeschool – onderwijs, onderzoek en valorisatie – niet als losse entiteiten te zien, maar in samenhang te benaderen: de Serious Gaming Driehoek (SeGa driehoek). Onderwijs wordt verzorgd door de Master Serious Gaming (MaSeGa) het Lectoraat Serious Gaming (LeSeGa) is eigenaar van het onderzoek over serious gaming en valorisatie is belegd bij het Serious Gaming Lab (SeGaLab). Ook andere onderwijsprogramma's of lectoraten binnen onze hogeschool, evenals externe partners, kunnen als eigenaar van kernactiviteiten optreden, als het gaat over onderwijs of onderzoek met serious gaming. Het komt vaak voor dat de SeGa driehoek aangewend wordt voor het behalen van externe doelen.

Afbeelding
serious-gaming-sega-driehoek

De SeGa driehoek met haar kerntaken
Bekijk de afbeelding 

Lemniscaat van Serious Gaming

De lemniscaat van serious gaming vertegenwoordigt acht opeenvolgende en iteratieve stadia in de levenscyclus van een serious game, elk met zijn eigen onderzoeksperspectief. De eerste twee stadia zijn 'reflectie' op de ervaringen uit de werkelijkheid en 'correlatie' van inzichten uit de werkelijkheid met het model van de werkelijkheid.

Lees meer

Serious gaming onderzoek

Voor het verrichten van ontwerpgericht en maatschappelijk impactvol onderzoek, onderscheidt het Lectoraat Serious Gaming een 2-tal onderzoeksbenaderingen: onderzoek mét serious gaming en onderzoek óver serious gaming. In beide gevallen staat het adresseren en bevorderen van voorliggend vraagstuk voorop. Daarnaast behoort het opdoen, vastleggen en publiceren van gegenereerde kennis absoluut tot een van de kerntaken van het lectoraat. Zoals aangegeven zijn de contexten waarin onderzoek gepleegd wordt divers, de serious gaming onderzoeksdoelstellingen zijn dat allerminst.

Lees meer

Onderzoeksthema’s

In zowel onderzoek mét serious gaming als onderwijs mét serious gaming geeft het Lectoraat Serious Gaming prioriteit aan de volgende thema's:

Serious Gaming Lab (SeGa Lab)

Het SeGa Lab is de werkplaats van het Lectoraat Serious Gaming en de Master Serious Gaming. De primaire bijdrage van het SeGa Lab aan de SeGa driehoek is het ondersteunen van valorisatie, een proces van waarde creatie uit kennis, door deze kennis toepasbaar en beschikbaar te maken voor maatschappelijk en mogelijk economisch gebruik. Dit zal worden bereikt door lectoraat te ondersteunen in het opzetten van partnerschappen, waarbij er een wederzijdse relatie is tussen onderzoekers, docenten en externe partners uit het werkveld. Valorisatie biedt kansen om onderzoek te ontwikkelen en te financieren en het wordt steeds meer een integraal onderdeel van de vereisten voor concurrerende financiering in onderzoek, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Een belangrijk element in de valorisatierol van het SeGa Lab is het stimuleren en mogelijk maken voor docenten om serious gaming in hun curricula te integreren, waardoor onderwijsinnovatie wordt bevorderd passend bij het Design Based Education onderwijsconcept van NHL Stenden. Het SeGa Lab heeft al een portfolio van serious games die geïntegreerd kunnen worden in verschillende curricula bij NHL Stenden (inclusief het Master serious gaming-programma) en is verantwoordelijk voor het beheren, actualiseren en overdragen (verspreiden) van dit portfolio.

Lectoraat Serious Gaming en het Masteronderwijs

De bewuste integratie van onderzoek, onderwijs en valorisatie in de SeGa driehoek, zorgt ‘by design’ voor een zeer directe relatie tussen het onderzoek en ons masteronderwijs (MaSeGa). Een wezenlijk criterium voor het aangaan van een onderzoekstraject is dat er relevantie voor onze masterstudenten moet bestaan. Vanuit de driehoek dragen we er zorg voor dat verworven kennis terugvloeit naar het onderwijs en dat studenten zelf intensief onderdeel uitmaken van ontwerp onderzoektrajecten. Andersom kunnen vraagstukken vanuit de (beroeps)context van onze masterstudenten ondergebracht geworden in het curriculum van de MaSeGa of leiden tot langdurige partnerships, inclusief flankerende subsidieaanvragen. Ook bij specifieke ontwikkelvragen vanuit masterstudenten, kunnen we vanuit het lectoraat faciliterend zijn in het aandragen van passende ontwerp onderzoeksvraagstukken als drager van adaptief en betekenisvol onderwijs.

Contact

Heb je een vraag over een van onze projecten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn om samen te werken? Neem dan contact op!

NHL Stenden
Future Design Center, Academie ICT & Creative Technologies
Serious Gaming groep
Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden

Contact via: Business Relations Future Design Center
seriousgaming@nhlstenden.com

Teamleden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...