Lemniscaat van Serious Gaming

De lemniscaat van serious gaming vertegenwoordigt acht opeenvolgende en iteratieve stadia in de levenscyclus van een serious game, elk met zijn eigen onderzoeksperspectief. De eerste twee stadia zijn 'reflectie' op de ervaringen uit de werkelijkheid en 'correlatie' van inzichten uit de werkelijkheid met het model van de werkelijkheid. Daarna volgt de 'vertaling' van het model van de werkelijkheid naar het serious game ontwerp en de 'uitvoering' van een game-interventie. De volgende twee fasen zijn 'reflectie' op de ervaringen met de game-run en 'correlatie' van inzichten uit de game-run met het startmodel van de werkelijkheid. De levenscyclus eindigt met de 'vertaling' van het veranderde model van de werkelijkheid naar acties in het echte leven en de 'uitvoering' van deze acties.

Sega lemniscaat is de basis van de DBR-benadering van serious game design, onderbouwd door de serious gaming methodologie. Het ontwerp als proces verwijst naar de end-to-end levenscyclus van de serious game, terwijl het ontwerp als vorm verwijst naar de fysieke representatie van de game zelf.

Lemniscaat van Serious Gaming