Master Serious Gaming

M Serious Gaming, Master, voltijd, Master, voltijd

Al enkele jaren biedt NHL Stenden hogeschool de deeltijd masteropleiding Serious Gaming aan in Leeuwarden. Op dit moment zijn we nog in afwachting van OCW om te starten met een voltijd variant, na goedkeuring wordt de inschrijfmogelijkheid in Studielink aangeboden. We gaan vol vertrouwen op naar een start in september 2021. Neem voor meer informatie contact op met Guido Swildens via guido.swildens@nhlstenden.com.

 • Unieke masteropleiding in Nederland
 • Je werkt al tijdens je studie aan echte Serious Gaming oplossingen voor opdrachtgevers
 • Alles over design research; het ontwerpen van Serious Gaming gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de masteropleiding Serious Gaming leer je hoe je gaming doelgericht inzet om tot oplossingen te komen. De praktijk staat centraal tijdens de opleiding, je werkt aan opdrachten die jouw interesse hebben.

Tijdens de master Serious Gaming leer je om vanuit verschillende rollen en perspectieven te werken om tot een passende Serious Gaming interventie te komen. De ene keer treed je op als ontwerper van de game. Voor een ander traject ben je de facilitator die contact onderhoudt met gameontwikkelaars én eindgebruiker.  

Serious Gaming is een krachtige benadering die in uiteenlopende vraagstukken kan bijdragen aan innovatie. De kern van deze benadering ligt voor ons besloten in het creëren van een abstractie van de werkelijkheid waarin mensen in interactie met elkaar (en technologie) op een (psychologisch) veilige manier kunnen experimenteren met nieuw gedrag; leren, veranderen en innoveren.

De opleiding maakt onderdeel uit van een uniek netwerk waarin ontwerpend onderzoeken, professionele ontwikkeling en het verder brengen van de praktijk met Serious Gaming in samenhang zijn georganiseerd. Daarmee krijg jij als student een uitdagende en relevante leeromgeving vol mogelijkheden. 

Voorbeelden van vraagstukken waar je je mee bezig houdt zijn: 

 • Je wilt jongeren laten leren door in te spelen op hun intrinsieke motivatie. Hoe bereik je serieuze doelen met het spelen van games?
 • Een organisatie gaat meer met zelfsturende teams werken. Hoe raken medewerkers snel gewend aan zo'n nieuwe vorm van samenwerking?
 • Je doelgroep zou meer moeten bewegen, maar dat wil je ze niet verplichten. Hoe kun je ze met een game verleiden tot een actiever leven?
 • Er is een noodzaak om meer duurzaam te gaan werken en hiervoor is het belangrijk dat meerdere partijen samen gaan werken. Hoe zorg je met een game ervoor dat partijen aan een collectief doel gaan werken?

Onderwijsprogramma

De reguliere studieduur is 1 jaar. Binnen de opleiding wordt er vanuit een ontwerpgerichte aanpak gewerkt. Je gaat aan de slag met het (her)ontwerpen van innovatieve oplossingen, maar richt je ook op het (her)ontwerpen van de sociale context waar de toepassing voor bedoeld is. Design Research biedt de leidraad voor de inhoud van de master, maar ook thema’s zoals veranderkunde, creativiteit en ethiek komen aan bod

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Science

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Deskundigheidsgebied

Serious Gaming is een fenomeen waar vele termen aan relateren. Zo kennen we begrippen als applied gaming, serious play, meaningful play, gamification, simulation (based) gaming, game-based-learning, etc. De master bied je een verdere professionalisering en leidt je op tot ontwikkelaar van Serious Gaming interventies, niet tot (technisch) game developer. Je leert wel met dit specialisme samen te werken. Je wordt opgeleid als ‘architect van de verandering’ met een spel creatieve inslag en werkt aan vraagstukken met ‘serieuze’ doeleinden of op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, onderwijs, gezondheidszorg of sociale-, organisatorische- of persoonlijke verandering.

In welke omgeving kun je je deskundigheid kwijt? Na de opleiding ben jij breed inzetbaar. Grote bedrijven, publieke instanties en lokale startups; op veel plekken is behoefte aan veranderaars die met de kracht van Serious Gaming overweg kunnen. Misschien wil je aan de slag in een sector die aansluit bij je vooropleiding. Of misschien neem jij jouw unieke deskundigheid naar een heel ander domein.

Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld in de volgende organisaties een rol vervullen:

 • Grote bedrijven en instellingen, in de rol van adviseur of projectleider voor de inzet van Serious Gaming in de eigen organisatie.
 • In onderwijsorganisaties van primair tot hoger onderwijs in de rol als innovatieve docent, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker en projectleider.
 • Adviesbureaus, in de rol van managementconsultant, interimmanager, of vakinhoudelijk consultant voor sectoren waar Serious Gaming veelvuldig worden ingezet (onderwijs, zorg, veiligheid, HRM etc.).
 • Onderzoeksinstellingen, in de rol van (senior) onderzoeker en projectleider op gebieden waar Serious Gaming als onderzoeksinstrument kan worden ingezet.
 • Game studio’s, in het bijzonder die gespecialiseerd zijn in Serious Gaming, in de rol van accountmanager of projectleider.

Toelatingseisen

Alle hbo- en universitaire bacheloropleidingen* verlenen toegang tot de master Serious Gaming. Daarbij organiseren we een intake om vast te stellen of jouw opleidingsachtergrond, ervaring en motivatie aansluiten bij de master. De intake is niet bedoeld als een extra selectie, maar wel als een gedegen manier om bewust voor de opleiding te kiezen en om een vliegende start te kunnen maken. Wil je meer weten over de Master Serious Gaming? Dan nodigen we je graag uit voor een oriëntatiegesprek, dat kan simpel met het sturen van een mail naar onze coördinator van de Voltijd-variant, Guido Swildens.

Inschrijven

Aanmelden voor een studie doe je via Studielink. Helaas staat de inschrijfmogelijkheid op dit moment nog niet open. Stuur een mail naar Guido Swildens, via guido.swildens@nhlstenden.com en we informeren je wanneer Studielink open staat. Je kunt ook vooraf een oriёntatiegesprek aanvragen.

Studieopbouw

De masteropleiding Serious Gaming bestaat uit 4 samenhangende periodes, 2 semesters. De effectieve toepassing van gaming in de praktijk staat daarin centraal. Je leert theorie, werkt aan opdrachten en doet ontwerpgericht onderzoek.

Onderdelen

Alle onderdelen van de opleiding komen iedere periode aan bod. Je werkt in toenemende mate zelfstandig aan je ontwikkeling in steeds complexer wordende leer-/werkomgevingen.

Bij de start van de opleiding verkennen we het Serious Gaming domein en werken we groepsgewijs aan eenvoudige praktijkvragen. Door ook zelf veel serious games te spelen en te analyseren, word je steeds kundiger in het ontwerpen en inzetten van Serious Gaming voor diverse vraagstukken.

Gedurende de opleiding leer je met design thinking en design based research steeds complexere praktijkvraagstukken verder te brengen.

In de derde periode kies je een afstudeercontext voor je MasterPiece, het traject waarin je zelfstandig een Serious Gaming interventie ontwerpt en in de praktijk test en integreert.

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.