Master Design Driven Innovation

M Design Driven Innovation, Master, voltijd

Wil jij expert worden in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken? Wil je in samenwerking met andere vakgebieden duurzame innovaties ontwerpen? Dan is de master Design Driven Innovation de ideale aanvulling op je bachelor. In één jaar leer je de ontwerp-gedreven én mensgerichte aanpak die nodig is om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Unieke masteropleiding in Nederland.
 • Werk aan actuele vraagstukken voor een toekomstbestendige samenleving.
 • Leer innoveren op masterniveau.
 • Focus op slimme, duurzame en inclusieve innovaties.
 • Stippel met je studiecoach je eigen leerroute uit.

Wat staat je te wachten?

De snelle veranderingen in de samenleving brengen complexe uitdagingen met zich mee, ook voor organisaties. Dat vraagt om een nieuwe manier van problemen oplossen. Het gaat om het bij elkaar brengen van de juiste expertises, om creatief denken, experimenteren en durven te veranderen. Tijdens de master Design Driven Innovation leer jij toekomstbestendig innoveren met oog voor mens en omgeving.

Van bedrijfseconoom tot ICT’er en van creatieveling tot event manager; wat je achtergrond ook is, jij ontwikkelt de kennis en vaardigheden die je nodig hebt. Wat je leert, pas je meteen toe op real-life vraagstukken. Dit doe je in de studio: een interdisciplinaire team van studenten, professionals, bedrijven en burgers. Je stippelt samen met jouw studiecoach een persoonlijke leerroute uit; zodat jij na jouw studie de innovator bent waar het werkveld om staat te springen.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Science

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld €1084,-
Bekijk alle kosten

Inschrijven

Werkveld

Na de opleiding ben jij breed inzetbaar. Grote bedrijven, publieke instanties en lokale startups; overal is behoefte aan innovators met een blik op de toekomst. Misschien wil je aan de slag in een sector die aansluit bij je vooropleiding. Of misschien neem jij jouw unieke expertise mee naar een ander type bedrijf.

Na je studie kun je bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Change agent: is dé aanjager van betekenisvolle verandering binnen een (grote) organisatie.
 • Begeleider bij innovatieprocessen: zorgt ervoor dat een innovatieproces binnen een organisatie succesvol verloopt.
 • Innovatieproject- of procesleider: coördineert een innovatietraject van idee tot implementatie.
 • Adviseur bij advies- of ontwerpbureaus: helpt verschillende opdrachtgevers bij innovatietrajecten.
 • Ondernemer in de circulaire economie: combineert innovatiekracht en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en zet een duurzame innovatie op de markt.
 • Intrapreneur: is een ondernemer binnen een groot bedrijf, die met veel vrijheid nieuwe toekomstgerichte producten en diensten ontwikkelt.

De bovenstaande functies zijn voorbeelden van functies die zich in het bijzonder richten op innovatie. Maar er zijn talloze functies waar jouw innovatiekracht van meerwaarde is. Ook als je aan de slag gaat als ICT-professional, marketeer, ambtenaar of docent is wat jij leert tijdens de master van onschatbare waarde.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding heb je een bachelordiploma nodig. Bij voorkeur is dit diploma van een opleiding die aansluit bij het programma van de master. Middels een oriëntatiegesprek kunnen wij je meer vertellen over welke interesses en skills je nodig hebt voor de master DDI. Daarom nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Wacht niet te lang en stuur een mailtje naar Boudewijn Dijkstra.

Opbouw studie

De buitenwereld speelt een belangrijke rol bij de opleiding. Je leert omgaan met voortdurende veranderingen en leert te functioneren en innoveren in de cross-overs tussen verschillende domeinen. Een groot deel van het jaar werk je in interdisciplinaire teams aan projecten. Daarbij ligt de nadruk van de opleiding op jouw leerproces en persoonlijke groei. Hierbij houden we rekening met wat je al kunt en wat je wilt bereiken. Omdat iedere student een andere achtergrond en leervraag heeft, is het programma flexibel opgezet. Je houdt zelf de regie over jouw ontwikkelproces. Hierbij krijg je begeleiding van jouw persoonlijke studiecoach, die samen met jou een leerroute uitstippelt. Je kunt je bijvoorbeeld richten op materiaal- of productie aspecten, op sociale of culturele aspecten of gedragsverandering, op organisatorische innovatie, op regelgeving en beleid, of op duurzame (business)modellen en waardecreatie.

Leeruitkomsten

Bij de master Design Driven Innovation werk je aan de ontwikkeling van zes leeruitkomsten:

 • Design Practices
 • Value Creation
 • Systems Transformation
 • Sustainable Development
 • Leadership & Change
 • Design Research

Een aantal onderwerpen komt sowieso aan bod. Bijvoorbeeld de theorie achter Design methodieken en workshops prototyping. Daarnaast is een deel van het programma on demand. De onderwerpen hiervoor worden bepaald naar aanleiding van de ontwikkeldoelen van onze studenten en de vraagstukken waar ze aan werken. Je krijgt onderwijs in diverse vormen, bijvoorbeeld:

 • projecten
 • gastlessen;
 • masterclasses;
 • workshops;
 • case studies;
 • locatie bezoeken;
 • literatuur;
 • online cursussen.

De studio is de centrale plek van de opleiding. In een studio werk je in interdisciplinaire teams aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Samen met andere studenten, bedrijven, organisaties, overheden en burgers werk je aan ideeën, concepten en scenario’s die een oplossing kunnen bieden voor de vraagstukken. Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Hoe kunnen krimpregio’s kwaliteit, waarde en betekenis behouden?
 • Hoe kunnen we de hoeveelheid zwerfplastic verminderen?
 • Hoe kunnen we duurzaam recreëren en tegelijkertijd de beste ervaringen hebben?
 • Hoe kunnen we de sociale samenhang en veerkracht in wijken verbeteren?
 • Hoe kunnen we wijken ontwikkelen die 100% circulair zijn?
 • Hoe kunnen we duurzame mobiliteit voor iedereen bieden?

Tijdens de opleiding werk je toe naar het uitvoeren van een masterproef. Een deel hiervan doe je in groepsverband en een ander deel individueel.

De inhoud en vorm van deze proof hangt af van jouw persoonlijke leerdoel. Van het ontwikkelen van duurzame recreatieconcepten tot het onderzoeken van methoden voor co-creatie met kinderen; met jouw masterproef bewijs jij dat je kunt innoveren op masterniveau.

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

Het onderwijs van de master Design Driven Innovation is gebaseerd op een praktijkgericht ontwerpperspectief. Studenten ontwikkelen zich door in De Studio - samen met docenten, lectoren en externe stakeholders – oplossingen voor real-life complexe maatschappelijke vraagstukken te ontwerpen. Elke student werkt op basis van een persoonlijke leerroute aan de ontwikkeling van de zes leeruitkomsten van de opleiding. De mate waarin de student zich deze leeruitkomsten eigen heeft gemaakt wordt integraal getoetst op basis van een individueel portfolio en een persoonlijk assessment.

Ontwerpperspectief - Werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken

Het ontwerpproces is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken in de opleiding vorm krijgen. De ontwerpbenadering draagt bij aan het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. Kenmerken van het ontwerpproces zijn: omgevings- en mensgerichtheid, engagement, een iteratief ontwikkelingsproces met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out-of-the-box denken, de ontwikkeling van nieuwe concepten en het testen van prototypes. De ontwerpgerichte werkwijze sluit aan bij het onderwijsconcept Design Based Education dat door de NHL Stenden hogeschool wordt gehanteerd.