Social Work

B Social Work, Bachelor, voltijd

Vind jij het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij? Kun jij je goed inleven in andere mensen? Durf jij de stappen te zetten die nodig zijn om het beste te doen voor kwetsbare groepen? Dan is Social Work jouw studie!

De opleiding Social Work van de NHL is samengegaan met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Stenden. Hieruit is de opleiding Social Work van NHL Stenden ontstaan.

 • Je geeft zelf vorm aan je studie en bepaalt, in overleg met je begeleider, hoe je jouw profiel invult.
 • Je ziet in wat mensen nodig hebben en je bent ondernemend.
 • Je leert in hechte groepen waar onderwijs en werkveld samenkomen.
 • Je gaat tijdens de studie werkplekleren, waarbij je aan de slag gaat bij leerbedrijven en instellingen.
 • Je ontwikkelt een scala aan vaardigheden, passend bij jouw talenten, die jou helpen het verschil te maken.
 • Je kunt in februari 2019 al met je opleiding beginnen. 

Wat staat je te wachten

 Als sociaal werker doe je iets voor mensen die het niet meer helemaal zelfstandig redden in de maatschappij. Maar hoe zet je deze mensen in hun kracht? Hoe breng je de juiste mensen en organisaties met elkaar in contact? En hoe ga je om met veranderingen in de samenleving?

Het komt allemaal aan bod tijdens de opleiding en je leert dit vooral buiten de muren van onze hogeschool. Vanaf jaar één doe je namelijk opdrachten voor zorg- en welzijnsorganisaties en werken in de praktijk speelt tijdens het hele studieprogramma een belangrijke rol. Je ontwikkelt eerst een brede basis en later in het studieprogramma kies je een specialisatie: Welzijn & Samenleving, Zorg of Jeugd. We willen dat jij na de opleiding direct aan de slag kunt als social worker. Daarom is het werkveld nauw betrokken bij de opleiding.

Werkveld

Onze maatschappij gaat uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Dat vraagt om een nieuwe kijk op sociaal werk. Niet langer is de social worker de uitvoerende kracht, maar steeds vaker verschuift jouw rol naar die van verbinder. Als social worker sta jij straks middenin de samenleving. Je weet als geen ander wat er speelt in de maatschappij en weet familie, vrienden en hulporganisaties te betrekken om het beste te bereiken voor jouw doelgroep!

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Social Work

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019€ 2060,-
Bekijk alle kosten

Loopbaan

Je wordt opgeleid tot social worker. Met jouw brede basis ben je op veel verschillende plekken inzetbaar. Daarnaast kun je ook aan de slag als specialist op één bepaald gebied. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Reclasseringswerker
 • Ouderenwerker
 • Gezinsvoogd
 • Medewerker jeugdzorg
 • Sociaal werker in een gebiedsteam

Welke vooropleiding heb je nodig voor Social Work?

Voor de opleiding Social Work heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • Alle profielen
 • Alle profielen
 • Niveau 4 alle domeinen

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Praktijk vanaf jaar 1!

De opleiding Social Work is vorm gegeven in nauwe samenwerking met het werkveld.
Al vanaf het eerste jaar maak je kennis met het werkveld. Je gaat aan de slag in een leerbedrijf van een instelling. Het tweede jaar staat in het teken van werkplekleren, waarbij je minimaal twee dagen per week aan het werk bent in de praktijk. Ook in het derde en vierde jaar doe je volop praktijkervaring op door middel van werkplekleren, praktijkgericht onderzoek en je afstudeeropdracht.

Waar kun je aan de slag?

Als social worker kun je in verschillende beroepenvelden terechtkomen, bijvoorbeeld:

 • Jeugdzorg
 • Sociale wijkteams
 • Verslavingszorg
 • Vluchtelingenwerk
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Jongerencentra
 • Wijk- en buurtcentra
 • Cultuurcentra
 • Poppodia
 • Jongerencentra
 • Schouwburgen en theaters

Doe ervaring op in het buitenland

Ons onderwijs gaat verder dan het klaslokaal. We dagen studenten uit om hun eigen grenzen te verleggen. Bijvoorbeeld door naar het in het buitenland stage te lopen of een minor te volgen. Bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen, in Finland, Zweden of Duitsland. Maar je kunt ook zelf een land kiezen. Ervaar de culturele en maatschappelijke verschillen die er zijn en zet zelf de stappen om het verschil te maken. Je kunt tijdens je studie bijvoorbeeld deelnemen aan ontwikkelingswerk in de ‘township’ van Port Alfred.

Studeren in Leeuwarden

Waarom kiezen voor Social Work in Leeuwarden? Met ruim twintigduizend studenten is Leeuwarden een bruisende studiestad.

Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Daarnaast worden er volop activiteiten voor de studenten van Social Work georganiseerd rondom Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Soms heel zichtbaar, soms juist achter de schermen. Kortom: Leeuwarden biedt je alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd!

studeren_lwd

Studieopbouw Social Work

Onze opleiding is vormgegeven in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Je leert in een inspirerende omgeving, waarbij je vanaf het eerste jaar voor echte opdrachtgevers aan de slag gaat.

Het eerste jaar is de propedeusefase waarin je kennismaakt met Social Work. In jaar twee en drie verdiep je je verder in het vakgebied en kies je een specialisatie. In het vierde jaar ga je hiermee verder en voer je een afstudeeropdracht uit. Je ontwikkelt jezelf steeds verder op gebied van reflecteren, presenteren en kritisch denken. Deze drie vaardigheden lopen als een rode draad door de opleiding heen.

Jaar 1

Propedeuse

In het begin van de opleiding leer je het beroep social worker kennen. Je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om met kwetsbare doelgroepen te werken, hoe de maatschappij werkt en hoe je straks kunt innoveren in het werkveld. Je maakt kennis met werkplekleren, waarbij je in aan de slag gaat bij een leerbedrijf van een instelling. Hierdoor ervaar je meteen waar je het voor doet!

Jaar 1 bestaat uit vier modules:
 
 1. Beroep van de sociaal werker
 2. Ik als sociaal werker
 3. Maatschappelijke context van de sociaal werker
 4. Onderzoek en innovatie

Aan het begin van een module stel je samen met jouw medestudenten en docenten leerdoelen op. Je bespreekt hoe en wanneer je deze doelen wilt bereiken. Daarnaast krijg je vakken zoals psychologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, agogiek, mensenrechten, organisatiekunde, communicatie, drama, methodiek, methodisch handelen en ethiek. 

Hoofdfase

Je ontwikkelt je in het tweede en derde jaar verder tot een breed inzetbare social worker. Ook ben je minimaal twee dagen per week aan het werk als social worker in de praktijk. Tijdens de hoofdfase pak jij zelf de regie over jouw studie. Je kiest een specialisatie: Zorg, Welzijn & Samenleving of Jeugd. Je geeft zelf vorm aan de invulling van dit profiel en verkent met jouw begeleider de mogelijkheden. Ook ga je verder met werkplekleren, praktijkgericht onderzoek en kun je internationale mogelijkheden ontdekken.

Afstuderen

Je verdiept je in de specialisatie die je in de hoofdfase hebt gekozen. Ook leer je actuele (internationale) theorie in te zetten in de praktijk. Je hebt nauw contact met experts uit het werkveld. In jouw afstudeeropdracht gebruik je jouw opgedane kennis om een innovatieve oplossing te vinden voor een uitdagend praktijkvraagstuk.

Met één been in de praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Social Work werk je onder andere aan de volgende praktijkprojecten:

Cliëntportret

Je gaat een persoon uit je eigen omgeving interviewen en zo op systematische wijze het leven van die persoon in kaart brengen.

Intakegesprek

Je analyseert een intakegesprek dat je hebt gedaan. Als assessment ga je deze analyse op een systematische wijze delen met het ‘team’ waarin je werkt. Zo krijg je meer handvatten om aan de slag te gaan met de cliënt. Je verwerkt daar de systeemgerichte benadering in.

Supervisie

Je volgt in een klein groepje een intensief supervisietraject dat gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling gericht op je toekomstige beroep. Je wordt begeleid door een externe supervisor.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisatie

Sociaal werk kent drie verschillende gebieden. In de hoofdfase van de opleiding kies je één van deze gebieden, waarin je je verder gaat specialiseren.

Je kunt je bij Social Work kiezen voor drie verschillende profielen waarin je je specialiseert. Bij alle profielen komen de vaardigheden vanuit het Landelijk Opleidingsprofiel naar voren, zoals ondersteunen, activeren, helpen, bouwen, helpen, verbinden en samenwerken. Daarnaast leer en werk je bij ieder profiel in een multidisciplinaire setting en in samenwerking met het werkveld (ateliers).

Welzijn en Samenleving

Bij Welzijn en Samenleving houd jij je bezig met doelgroepen die worstelen met sociale vraagstukken. Denk hierbij aan thema’s als armoede, arbeid, inkomen en diversiteit. Je leert deze mensen weer in hun kracht te zetten, bijvoorbeeld door familie, vrienden en de juiste organisaties te betrekken.

Zorg

Bij Zorg zet je je in voor mensen die te kampen hebben met een lichamelijke, verstandelijke of psychische kwetsbaarheid; mensen met complexe en langdurige problematiek. Je helpt ze (meer) mee te doen in de samenleving en een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dit betekent dat ze zo zelfstandig mogelijk en volgens hun eigen wensen kunnen leven, met steun van hun eigen leefomgeving en sociale netwerken.

 

Jeugd

Bij Jeugd houd je je bezig met een jongere doelgroep die zich in een kwetsbare positie bevindt. Je ondersteunt de jongeren in hun ontwikkeling en het pakken van de juiste kansen, zodat ze straks als volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. Ook werk je samen met de opvoeders.

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

Werken in ateliers

Tijdens de opleiding Social Work werk je regelmatig in ateliers. Dit zijn plekken waar onderwijs en praktijk samenkomen. Dit gebeurt op twee verschillende plekken. Je kunt jouw kennis toepassen in de praktijk bij een leerbedrijf. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het tweede jaar, waar je twee á drie dagen werkzaam bent bij een organisatie. Daarnaast werk je regelmatig in kleine leercommunities binnen onze school aan praktijkopdrachten; ook dit noemen we werken in ateliers.

social-work-sic-2018